settings icon
share icon
Pitanje

Šta je hinduizam i u šta veruju hindusi?

српски

Odgovor


Hinduizam je jedna od najstarijih organizovanih religija na svetu. Njegovi sveti spisi datiraju iz perioda između 1500. i 1400. godine p.n.e. To je jedna od najraznolikijih i najsloženijih religija, sa nekoliko stotina miliona bogova. Hindusi imaju širok spektar temeljnih verovanja i razasuti su u mnogo različitih sekti. Iako po brojnosti zauzima treće mesto među religijama, hinduizam je prvenstveno rasprostranjen u Indiji i Nepalu.

Vede su glavne i najvažnije svete knjige hinduizma, zatim Upanišada, Mahabharata i Ramajana. Ovi spisi sadrže himne, čini, filozofiju, rituale, pesme i priče na kojima hindusi zasnivaju svoja verovanja. Ostale knjige hinduizma su Brahmane, Sutre i Aranjake.

Iako je hinduizam politeistička religija sa 330 miliona bogova, ona ima i jednog vrhovnog boga, Brahmu. Brahma je suština koja nastanjuje svaki deo stvarnosti i postojanja u kosmosu. On je bezličan i nepoznat, a veruje se da egzistira u tri različita obličja: kao Brahma – stvoritelj, Višnu – zaštitnik i Šiva – razaratelj. Ta obličja Brahme poznata su i po svojim brojnim inkarnacijama. Teško je napraviti sažetak hindu teologije jer razne škole ove religije sadrže elemente skoro svih teoloških sistema. Hinduizam može da bude:

1. monistički – postoji samo jedna suština; Šankarina škola
2. panteistički – postoji samo jedno božanstvo koje je identično svetu; brahmanizam
3. panenteistički – svet je deo boga; Ramanudžina škola
4. teistički – postoji samo jedan bog koji je odvojen od svoje tvorevine; bakti hinduizam

Proučavanjem ostalih škola vidimo da hinduizam može biti ateistički, deistički pa čak i nihillistički. Pored toliko različitosti sastavljenih u jednom imenu, postavlja se pitanje šta je to po čemu mogu da se nazovu hindu. Jedini pravi kriterijum je da li verovanje prepoznaje Vede kao svete knjige.

Vede su mnogo više od teoloških knjiga. One su zbir bogate i živopisne “teomitologije” tj. religiozne mitologije koja spaja mit, teologiju i istoriju u pripovedačkoj formi. Ta teomitologija je toliko duboko ukorenjena u indijskoj istoriji i kulturi da se odbacivanje Veda smatra neprijateljstvom prema Indiji. Prema tome, svaki verski sistem koji u nekoj meri ne prihvata indijsku kulturu nije hinduistički. Ako sistem prihvata indijsku kulturu i njenu teomitološku istoriju, biće prepoznat kao hindu čak i ako je teistički, nihilistički ili ateistički. Takva otvorenost za suprotnosti zadaje glavobolje zapadnom svetu koji traži logičku doslednost i racionalnu održivost u svojim religioznim gledištima. Ali, istini za volju, nisu ništa logičniji hrišćani koji tvrde da veruju u Jahvu, a žive kao ateisti i time poriču Hristovo prisustvo u svom životu. Kod hindusa je taj kontrast iskrena logička kontradiktornost, a kod hrišćanina obično licemerstvo.

Hinduizam pridaje čovečanstvu atribute božanskog. Brahma je sve, i prema tome svako ima božansku prirodu. Atman ili biće je jedno sa Brahmanom. Svaka realnost izvan Brahmana smatra se iluzijom. Duhovni cilj svakog hindusa je da postane jedno sa Brahmom i tako prestane da postoji u svom iluzornom obliku individualnosti. Takva sloboda naziva se mokša. Dok ne postigne mokšu, hindus veruje da će biti reinkaniran sve dotle dok u potpunosti ne spozna istinu, a to je da ne postoji ništa osim Brahme. Šta će neko biti u sledećoj reinkarnaciji zavisi od karme, principa uzroka i posledice kojim upravlja prirodna ravnoteža. Prošlost pojedinca određuje njegove buduće živote.

Ovo je bio kratak pregled hinduizma, ali sasvim je jasno da je ta religija u kontrastu sa biblijskim hrišćanstvom u gotovo svim svojim sferama. Hrišćanstvo ima jednog Boga koji je ličan i pristupačan (5. Mojsijeva 6:5; 1. Korinćanima 8:6) i jedno Sveto pismo. Ono uči da je Bog stvorio Zemlju i sve što je na njoj (1. Mojsijeva 1:1; Jevrejima 11:3), da je čovek stvoren po Božijem obličju i ima samo jedan život (1. Mojsijeva 1:27; Jevrejima 9:27-28) i da spasenje dolazi samo preko Isusa Hrista (Jovan 3:16; 6:44; 14:16; Dela 4:12). Hinduizam kao relligiozni sistem podbacuje jer ne uviđa da je Isus jedinstveni otelotvoreni bogočovek i Spasitelj koji je jedini izvor spasenja za čovečanstvo.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je hinduizam i u šta veruju hindusi?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries