settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija govori o tome kada će nam Bog suditi?

српски

Odgovor


Postoje dva odvojena suda. Vernicima se sudi pred sudom Hristovim (Rimljanima 14:10-12). Svaki vernik položiće račun za sebe i Gospod će suditi odlukama koje je ta osoba donela — uključujući i onima koje se tiče pitanja savesti. Ovaj sud ne određuje spasenje, koje je samo po veri (Efescima 2:8-9), već je vreme kada vernici moraju da polože račun za svoje živote u službi Hristu. Naša pozicija u Hristu je „temelj" o kojoj se govori u 1. Korinćanima 3:11-15. Ono na čemu gradimo temelj može da bude „zlato, srebno ili drago kamenje" dobrih dela u Hristovo ime, poslušnost i vernost – posvećena duhovna služba da se Bog proslavi i izgradi crkva. Ono šta stavljamo na temelj može da bude i „drvo, seno ili slama" bezvredne, ništavne, plitke aktivnosti bez ikakve duhovne vrednosti. Sud Hristov će to otkriti.

Zlato, srebro i drago kamenje u životima vernika preživeće Božiji oganj (stih 13) i vernici će biti nagrađeni na osnovu tih dobrih dela – koliko smo verno služili Hristu (1.Korinćanima 9:4-27), koliko smo bili poslušni Velikom Poslanju (Matej 28:18-20), koliko smo bili pobednici nad grehom (Rimljanima 6:1-4), koliko smo vešto kontrolisali naš jezik (Jakovljeva 3:1-9). Moraćemo da položimo račun za naše postupke i da li su oni zaista bili odraz naše pozicije u Hristu. Vatra Božijeg ognja potpuno će sagoreti „drvo, seno ili slamu" reči koje smo izgovorili ili stvari koje smo uradili, a koje nemaju večnu vrednost. „Svako će od nas, za sebe, odgovarati Bogu" (Rimljanima 14:12).

Drugi sud za nevernike biće pred velikim belim prestolom (Otkrivenje 20:11-15). Ni ovaj sud ne određuje spasenje. Svako pred velikim belim prestolom je nevernik koji je odbio Hrista u životu i stoga je, već osuđen na vatreno jezero. Otkrivenje 20:12 kaže da će nevernicima biti suđeno „na osnovu onoga što je napisano u knjigama – po delima njihovim." Onima koji su odbili Hrista kao Gospoda i Spasitelja biće suđeno samo na osnovu dela i zato što nam Biblija govori da će oni biti osuđeni, jer „na osnovu dela zakona niko neće biti opravdan" (Galatima 2:16). Nikakva količina dobrih dela i držanja Božijih zakona ne može da bude dovoljna da bi okajala greh. Biće suđeno svim njihovim mislima , rečima ili postupcima u skladu sa Božijim savršenim standardom i dokazaće se da su bili nedovoljni da ga ispune. Za njih neće biti nagrade, samo večna osuda i kazna.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta Biblija govori o tome kada će nam Bog suditi?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries