settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija govori o Božijem gnevu?

српски

Odgovor


Gnev se definiše kao „emocionalna reakcija na očigledno zlo i nepravdu" i često se prevodi kao „gnev", „ogorčenje", „uznemirenje" ili „nezadovoljstvo". I ljudi i Bog pokazuju gnev. Međutim, postoji ogromna razlika između Božijeg i ljudskog gneva. Božiji gnev je uvek svet i opravdan; ljudski nikada nije svet i retko je opravdan.

U Starom zavetu, Božiji gnev je božanski odgovor na ljudski greh i neposlušnost. Idolopoklonstvo je često bilo slučaj za božanski gnev. Psalam 78:56-66 opisuje idolopoklonstvo Izraela. Božiji gnev je neprekidno usmeren na one koji ne slede Njegovu volju (Ponovljeni zakon 1:26-46; Isus Navin 7:1; Psalam 2:1-6). Starozavetni proroci su često pisali o danu u budućnosti, „danu gneva" (Sofonije 1:14-15). Božiji gnev protiv greha i neposlušnosti je savršeno opravdan jer je Njegov plan za ljudski rod svet i savršen, kao što je sam Bog svet i savršen. Bog je pružio način da steknemo božiju naklonost – pokajanje – koje odvraća Božiji gnev od grešnika. Odbaciti taj savršeni plan znači odbaciti Božiju ljubav, milost, blagodat i naklonost i navući na sebe Božiji pravedan gnev.

U Novom zavetu Isusovo učenje podržava koncept Boga kao onoga koji osuđuje greh. Priča o bogatašu i Lazaru govori o Božijem sudu i ozbiljnim posledicama za grešnike koji se ne pokaju (Luka 16:19-31). Isus je rekao u Jovanu 3:36: „Ko veruje u Sina ima večni život; a ko je neposlušan Sinu neće videti života, nego gnev Božiji ostaje na njemu." Onaj koji veruje u Sina neće doživeti Božiji gnev za greh, pošto je Sin uzeo gnev kada je umro umesto nas na krstu (Rimljaniima 5:6-11). Oni koji ne veruju u Sina, koji ga ne prihvate kao Spasitelja, biće osuđeni na dan gneva (Rimljanima 2:5-6).

Nasuprot tome, ljudski gnev je je nešto na šta nas Bog upozorava u Rimljanima 12:19, Efežanima 4:26 i Kološanima 3:8-10. Samo Bog je u stanju da se osveti jer je Njegova osveta savršena i sveta, dok je ljudski gnev grešan, otvara ga za demonski uticaj. Za hrišćanina bes i gnev su u nedoslednosti sa našom novom prorodom, koja je sam Hristos (2.Korinćanima 5:17). Da bi doživeo slobodu od dominacije gneva, verniku je potreban Sveti Duh da ga posveti i očisti njegovo srce od osećanja gneva i besa. Rimljanima 8 pokazuje pobedu nad grehom u životu onoga koji živi u Duhu (Rimljanima 8:5-8). Filipljanima 4:4-7 nam govori da je um pod kontrolom Duha ispunjen mirom.

Božiji gnev je strahovita i zastrašujuća stvar. Samo oni koji su pokriveni Hristovom krvlju koja je prolivena za nas na krstu mogu da budu sigurni da ih Božiji gnev nikada neće zadesiti. „ Stoga ćemo mnogo pre mi, opravdani sada njegovom krvlju, njegovim posredstvom biti spaseni od gneva" (Rimljanima 5:9).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta Biblija govori o Božijem gnevu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries