settings icon
share icon
Pitanje

Šta je Božija volja?

српски

Odgovor


Kada govorimo o Božijoj volji, mnogi vide njena tri različita aspekta u Bibliji. Prvi aspekt je poznat kao Božiji dekret, suverena ili skivena volja. To je Božija „krajnja" volja. Ovaj akpekt Božije volje proizilazi iz priznanja Božije suverenosti i drugih aspekata Božije prirode. Ovaj izraz Božije volje će se fokusirati na činjenici da Bog suvereno sve određuje da se desi. Drugim rečima. Ništa se ne dešava van Božije volje. Ovaj aspekt Božije volje se vidi u stihovima kao što je Efescima 1:11, gde vidimo da je Bog onaj „koji sve čini shodno savetovanju svoje volje", i Jov 42:2, „Ja priznajem da sve možeš i ništa se misli protiviti ne može". Ovo viđenje Božije volje je zasnovano na činjenici da, pošto je Bog suveren, On nikada ne može da bude osujećen. Ništa se ne dešava van Njegove kontrole.

Ovo razumevanje Njegove suverene volje ne podrazumeva da Bog proizvdi sve što se dešava već potvrđuje da, pošto je suveren, On mora bar da dozvoli da se desi bilo šta što se dešava. Ovaj aspekt Božije volje potvrđuje da čak i kada Bog pasivno dozvoljava da se stvari dese, On mora da izabere da se dese, jer uvek ima snagu i pravo da interveniše. Bog uvek može da odluči da ili dozvoli ili zaustavi dela i događaje u svetu. Tako da, kao što je dozvolio da se stvari dese, on ih je „hteo".

Dok je Božija suverena volja često skrivena od nas sve dok se ne desi, postoji drugi aspekt Njegove volje koji nam je jasan: Njegova očigledna ili otkrivena volja. Kao što reč podrazumeva, ovo viđenje Božije volje znači da je izabrao da u Bibliji otkrije svoju volju. Jasna Božija volja je Božja volja koja govori šta treba a šta ne treba da činimo. Na primer, zbog otkrivene Božije volje, jasno nam je da ne treba da krademo, da treba da volimo svoje neprijatelje, da se pokajemo od svojih grehova, i da budemo sveti kao što je On svet. Ovaj izraz Božije volje se otkriva kako u Njegovoj Reči, tako i u našoj savesti, kroz koju je Bog napisao svoj moralni zakon u čovečjim srcima. Božiji zakoni, bez obzira da li se nalaze u Bibliji ili u našim srcima, obavezuju nas. Mi smo odgovorni kada im nismo poslušni.

Razumevanje ovog aspekta Božije volje potvrđuje da iako imamo snagu i sposobnost da se ne pokorimo Božiji zapovestima, nemamo pravo da to radimo. Zato nema izgovora za naš greh, i ne možemo da tvrdimo da izabravši greh jednostavno ispunjavamo Božiju suverenu volju ili odredbu. Juda je ispunjavao Božiju suverenu volju kada je izdao Hrista, kao i Rimljani kada su ga razapeli. To ne opravdava njihove grehe. Nisu bili ništa manje zli niti pokvareni, i bili su pozvani na odgovornost za to što su odbacili Hrista (Dela 4:27-28). Iako njegova suverena volja dozvoljava da se desi greh, i dalje smo njemu odgovorni za taj greh.

Treći aspekt Božije volje koji vidimo u Bibliji je Božija volja koju dozvoli da se desi ili savršena volja. Ovaj aspekt Božije volje opisuje Božiji stav i definiše šta je to što mu je ugodno. Na primer, jasno je da Bog ne uživa u smrti zlih, takođe je jasno da on svojom voljom određuje njihovu smrt. Ovaj izraz Božije volje se vidi u mnogim stihovima u Bibliji koji nagoveštavaju šta Bog radi a da u tome ne uživa. Na primer, u 1.Timoteju 2:4, vidimo da Bog želi da svi ljudi budu spaseni i dođu do poznanja istine a ipak znamo da je Božija suverena volja da „Niko ne može da dođe k meni, ako ga ne privuče Otac koji me je poslao, i ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan." Jovan 6:44.

Ako nismo pažljivi, lako možemo da postanemo opsednuti Božijom „voljom" za svoj život. Međutim, ako je volja koju tražimo Njegova tajna, ili odlučena volja, naše traganje je besmisleno. Bog nije odabrao da nam pokaže taj akspekt Svoje volje. Ono što bi trebalo da tražimo da poznajemo je Njegova očigledna ili otkrivena volja. Pravo obeležje duhovnosti je kada znamo i živimo u skladu sa Božijom voljom koja je otkrivena u Pismu, i to može da se sumira rečima: „Budite sveti, jer sam ja svet" (1. Petrova 1:15-16). Naša odgovornost je da se pokorimo otkrivenoj Božijoj volji i da ne spekulišemo šta bi mogla da bude Njegova skrivena volja za nas. Dok bi trebalo da budemo „vođeni Svetim Duhom", nikada ne treba da zaboravimo da nas Sveti Duh prvenstveno vodi pravednosti i saobraženju sa likom Hrista, tako da naši životi proslavljaju Boga. Bog nas poziva da živimo u skladu sa svakom rečju koja proizilazi iz Njegovih usta.

Život u skladu sa Njegovom otkrivenom voljom trebalo bi da bude naš glavni cilj u životu. Rimljanima 12:1-2 sumira ovu istinu tako što kaže sa smo pozvani „da svoja telesa prinesete na živu, svetu, bogougodnu žrtvu, da to bude vaša umna služba Bogu. I ne upodobljavajte se ovom svetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svoga uma, da biste mogli da razaberete šta je volja Božija, šta je dobro, i ugodno, i savršeno." Da bismo poznavali Božiju volju trebalo bi da uronimo u pisanu Božiju Reč, da preplavimo svoj um Rečju, da se molimo da nas Sveti Duh transformiše obnovom uma, tako da ishod bude ono što je dobro, prihvatlijvo i savršeno – Božija volja.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je Božija volja?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries