settings icon
share icon
Pitanje

Koja su razna imena Božija i šta ona znače?

српски

Odgovor


Svako od mnogih Božijih imena opisuje različit aspekt Njegovog mnogolikog karaktera. Evo nekih od poznatijih Božiji imena u Bibliji:

EL, ELOAH: Bog „moćni, silni, slavni" (Postanje 7:1; Isaiah 9:6) – etimološki, El znači „sila", kao u: „Ruka je moja dovoljno jaka da vam dosađujem" (Postanje 31:29). El se povezuje sa drugim kvalitetima, kao što je integritet (Brojevi 23:19), ljubomora (Ponovljeni zakon 5:9), i saosećanje (Nemija 9:31), ali osvnoni smisao je isti.

ELOHIM: Bog, „Tvorac moćan i jak" (Postanje 17:7; Jeremija 31:33) – množina od Eloah, koja je u skladu sa doktrinom o Trojstvu. Iz prve biblijske rečenice vidi se nenadmašna priroda Božije sile koja je očigledna kada Bog (Elohim) progovorio i stvorio svet (Postanje 1:1).

EL SHADDAI: „Bog svemogući", „Bog Jakovljev" (Postanje 49:24; Psalam 132:2,5) – govori o Božijoj vrhunskoj sili nad svim što postoji.

ADONAI: „Gospod" (Postanje 15:2; Sudije 6:15) – koristi se umesto YHWH, što je za Jevreje bilo previše sveto ime da bi ga grešni čovek izgovorio. U Starom zavetu, YHWH se često koristi u Božijem delovanju u odnosu na Njegov narod, dok se Adonai koristi više kada se obraća neznabošcima.

YHWH / YAHWEH / JEHOVAH: „GOSPOD" (Ponovljeni zakon 6:4; Danilo 9:14) – striktno govoreći, to je jedino ispravno ime za Boga. U Biblijama na engleskom se prevodi „GOSPOD" velikim slovima da bi se napravila razlika od Adonai, „Gospod". Ovo otkrivenje imena je prvo bilo dato Mojsiju, „Ja sam onaj koji jesam" (Izlazak 3:14). Ovo ime opisuje direktnost, prisustvo. Jahve je prisutan, dostupan, blizu onima koji ga prizovu za izbavljenje (Psalam 107:13), oproštaj (Psalam 25:11) i vođstvo (Psalam 31:3).

YAHWEH-JIREH: „Gospod će se postarati" (Postanje 22:14) – ime koje je Avram dao tom mestu na kome je Bog obezbedio ovna da bude žrtvovan umesto Isaka.

YAHWEH-RAPHA: „Gospod koji leči" (Izlazak 15:26) – „Jer sam ja Gospod koji te leči", i telesno i duhovno. Telesno, sprečavajući i lečeći bolesti, i duhovno, opraštajući grehe. Ovo ime daje pomen na pobedu u pustinji nad Amalečanima u Izlasku 17.

YAHWEH-NISSI: „Gospod moj steg" (Izlazak 17:15), gde je steg bilo mesto mesto okupljanja. Ovo ime daje pomen na pobedu u pustinji nad Amalečanima u Izlasku 17.

YAHWEH-M'KADDESH: „Ja sam Gospod koji vas posvećujem." (Levitska 20:8; Jezekilj 37:28). – Bog jasno pokazuje da samo On, ne zakon, može da očisti Njegov narod i učini ga svetim.

YAHWEH-SHALOM: „Mir Gospodnji" (Sudije 6:24) – ime koje je Gedeon dao oltaru pošto ga je anđeo Gospodnji uverio da neće umreti kao što je mislio kada ga je video.

YAHWEH-ELOHIM: „GOSPOD Bog" (Postanje 2:4; Psalam 59:5) – kombinacija Božijeg jedinstvenog imena YHWH i opšteg „Gospod", govoreći da je on Gospod na Gospodima.

YAHWEH-TSIDKENU: „Gospod pravda naša" (Jeremija 33:16) – Kao i YHWH-M'Kaddesh, samo Bog je taj koji ljudima daje pravednost, konačno, u osobi Svog Sina Isusa Hrista, koji je za nas postao greh „da mi u njemu postanemo pravednost Božija" (2 Korinćanima 5:21).

YAHWEH-ROHI: „Gospod je naš pastir" (Psalam 23:1) – Pošto je David razmišljao o svom odnosu prema ovcama, kao pastir, uvideo je da je to tačno odnos koji Bog ima sa njim, tako da je izjavio: „Yahweh-Rohi je moj Pastir. Ništa mi ne fali" (Psalam 23:1).

YAHWEH-SHAMMAH: „Gospod je ovde" (Jezekilj 48:35) – ime koje je dato Jerusalimu i Hramu u njemu, govoreći da se slava Gospodnja, koja je jednom otišla (Jezekilj 8-11) vratila (Jezekilj 44:1-4).

YAHWEH-SABAOTH: „Gospod nad vojskama" (Isaija 1:24; Psalam 46:7) – Vojske znači „horde" – i anđela i ljudi. On je Gospod nad nebeskom vojskom i naseljenicima neba, Jevrejima i neznabošcima, bogatima i siromašnima, gospodarima i robovima. Ime iskazuje Njegovu veličanstvenost, silu, i Božiji autoritet i pokazuje da je u stanju da ispuni ono što je odlučio da uradi.

EL ELYON: „Najuzvišeniji" (Ponovljeni zakon 26:19) – potiče iz hebrejske reči za „ići gore" ili „podići se", tako da implicira ono što je najviše. El Elyon označava veličanje i govori o apsolutnom pravu na gospodarenje.

EL ROI: „Bog koji vidi" (Postanje 16:13) – ime koje je Bogu dodelila Hagara, sama i očajna u divljini pošto je Sara oterala (Postanje 16:1-14). Kada je Hagara videla Anđela Gospodnjeg, uvidela je da je videla Samog Boga u teofaniji. Takođe je shvatila da je El Roi video njenu muku i posvedočio da je On Bog koji sve vidi.

EL-OLAM: „Večni Bog" (Psalam 90:1-3) – Božija priroda je bez početka i kraja, oslobođen svih ograničenja vremena, i On je sadržan u samom cilju vremena. „Pre nego se gore rodiše, i pre nego si zemlju sazdao i vaseljenu, od iskona i doveka ti si, Bože!"

EL-GIBHOR: „Moćni Bog" (Isaija 9:6) – ime koje opisuje Mesiju, Isusa Hrista, u ovom proročkom odeljku Isaije. Kao moćan i silni ratnik, Mesija, Moćni Bog će uništiti Božije neprijatelje i vladati zemljom gvozdenom palicom (Otkrivenje 19:15).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koja su razna imena Božija i šta ona znače?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries