settings icon
share icon
Pitanje

Da li je Božija ljubav uslovna ili bezuslovna?

српски

Odgovor


Božija ljubav, kako je opisana u Bibliji je bezuslovna, jer je upućena objektu Njegove ljubavi (tj. prema Njegovom narodu), uprkos njegovom ophođenju prema Njemu. Drugim rečima, Bog voli, jer je u Njegovoj prirodi da voli (1. Jovanova 4:8), a ta ljubav ga podstiče na milosrđe. Bezuslovna priroda Božije ljubavi se najviše vidi u evanđelju. Poruka evanđelja je priča o božanskom izbavljenju. Dok Bog razmišlja o stanju svog buntovničkog naroda, On odlučuje da ga izbavi od njegovog greha, a ta odluka zasnovana je na Njegovoj ljubavi (Efescima 1:4-5). Poslušaj reči apostola Pavla iz poslanice Rimljanima:

„Jer je Hristos, dok smo još bili slabi u određeno vreme umro za bezbožnike. Jedva će ko umreti za pravednika, za dobroga možda bi se ko i usudio da umre. Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što je Hristos umro za nas dok smo još bili grešnici" (Rimljanima 5:6-8).

Čitajući poslanicu Rimljanima, saznajemo da smo se otuđili od Boga zbog svog greha. Mi smo u neprijateljskom odnosu sa Bogom i Njegov gnev se otkriva prema bezbožnicima zbog njihove nepravednosti (Rimljanima 1:18-20). Mi odbacujemo Boga i Bog nas predaje našem grehu. Mi, takođe, saznajemo da smo svi zgrešili i lišeni smo Božije slave (Rimljanima 3:23) i da niko od nas ne traži Boga, niko od nas ne postupa ispravno u Njegovim očima (Rimljanima 3:10-18).

Uprkos ovom neprijateljstvu koje imamo prema Bogu (zbog čega bi Bog bio potpuno u pravu da nas skroz uništi), Bog otkriva svoju ljubav prema nama dajući svog Sina, Isusa Hrista, kao pomirenje (Božijeg pravednog gneva) za naše grehe. Bog nije čekao da se mi poboljšamo kao uslov da okaje naše grehe. Umesto toga, Bog se ponizio da postane čovek i da živi menju svojim narodom (Jovan 1:14). Bog je iskusio našu ljudskost – sve što znači biti ljudsko biće- i ponudio je sebe voljno kao zamensko izmirenje za naš greh.

Ovo božansko izbavljenje rezultiralo je u blagodatnom činu žrtvovanja samog sebe. Kao što Isus govori u evanđelju: „Niko nema veće ljubavi od ove, da neko položi svoj život za svoje prijatelje" (Jovan 15:13). Ovo je upravo ono, što je Bog učinio kroz Hrista. Bezuslovna priroda Božije ljubavi je jasno prikazana u još dva biblijska odlomka:

„Ali, Bog koji je bogat u milosti, zbog svoje velike ljubavi kojom nas je zavoleo, oživeo je Hristom i nas, koji smo bili mrtvi u svojim prestupima — blagodaću ste spaseni ″(Efescima 2:4-5).

„Po tome se poznala Božija ljubav prema nama, što je Bog poslao u svet svog jedinorodnog Sina – da mi Njime živimo. Ne da smo mi zavoleli Boga, nego da je On zavoleo nas i poslao svog Sina kao žrtvu pomirenja za naše grehe" (1. Jovanova 4:9-10).

Bitno je da znamo da je Božija ljubav ta koja čini prvi korak; ona nikada nije odgovor. Upravo je to čini bezuslovnom. Da je Božija ljubav uslovna, onda bismo mi morali da učinimo nešto da je zaradimo ili zaslužimo. Morali bismo nekako da smirimo Njegov gnev i da očistimo sebe od greha, pre nego što bi Bog mogao da nas zavoli. Ali, to nije biblijska poruka. Biblijska poruka-evanđelje- je da, se Bog, motivisan ljubavlju, pokrenuo bezuslovno da spase svoj narod od greha.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je Božija ljubav uslovna ili bezuslovna?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries