settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači da je Bog sveprisutan?

српски

Odgovor


Prefiks omni (od eng. reči omnipresent) potiče iz latinskog i znači „svi". Tako da kada kažemo da je Bog sveprisutan, to znači da je prisutan svuda. U mnogim religijama Bog se smatra sveprisutnim, dok u Judaizmu i hrišćanstvu ovo viđenje se dalje deli na Božiju uzvišenost i imanenciju. Iako Bog nije u potpunosti zaronjen u svaku česticu tvorevine (panteizam), On je prisutan svuda sve vreme.

Božije prisustvo je trajno kroz celu tvorevinu, iako možda nije otkriveno na isti način svim ljudima na svakom mestu. Povremeno, On je aktivno prisutan u nekoj situaciji, a opet možda ne otkrije da je prisutan u drugoj situaciji u nekoj drugoj oblasti. Biblija otkriva da Bog može da bude prisutan kod nekoga na očigledan način (Psalam 46:1; Isaija 57:15) i prisutan u svakoj situaciji u celoj tvorevini u bilo koje vreme (Psalam 33:13-14). Sveprisutnost je Božiji način da bude prisutan na svim dometima, kako vremena, tako i prostora. Iako je Bog prisutan u svim vremenima i prostorima, nije ograničen na bilo koje vreme i prostor. Bog je svuda i u svakom „sada". Nijedan molekul niti deo atoma nije tako mali da Bog nije u potpunosti prisutan u njemu, i nijedna galaksija nije toliko velika da je Bog ne okružuje. Međutim, ako bismo uklonili tvorevinu, Bog bi to i dalje znao, jer On poznaje sve mogućnosti, bilo da su stvarne ili nestvarne.

Bog je prirodno prisutan u svakom akpektu prirodnog reda stvari, na svaki način, u svako vreme i na svakom mestu (Isaija 40:12; Naum 1:3). Bog je aktivno prisutan na razne načine u svakom istorisjkom događaju kao predostrožni vođa nad ljudskim dešavanjima (Psalam 48:7; 2. Dnevnika 20:37; Danilo 5:5-6) – Bog je na poseban način budno prisutan za one koji prizivaju Njegovo ime, koji se mole za druge, koji slave Boga, koji traže nešto od Boga u molitvi, koji se iskreno mole za oproštaj (Psalam 46:1). Konačno, On je prisutan u ličnosti Svog Sina, Gospoda Isusa Hrista (Kološanima 2:19), i na mističan način prisutan u sveopštoj crkvi koja prekriva zemlju i koju vrata paklena neće nadvladati.

Baš kao što je i Božije sveznanje ograničeno mogućnostima ljudskog uma, tako i Božija sveprisutnost nailazi na određene paradokse. Jedan od ovih paradoksa je bitan: Božije prisustvo u paklu, na tom mestu gde se nalaze umrli bezbožnici i pate zbog neograničenog i neprekidnog Božijeg besa zbog svojih grehova. Mnogi tvrde da je pakao mesto odvojenosti od Boga (Mateja 25:41), i ako je tako, onda Bog ne može da bude na mestu koje je odvojeno od Njega. Međutim, bezbožni u paklu trpe Njegov večni bes, jer Otrkivenje 14:10 govori o mukama zlih u prisustvu Jagnjeta. Božije prisustvo na mestu za koje se kaže da u njemu prebivaju umrli bezbožnici proizvodi određenu dozu zapanjensti. Međutim, ovaj paradoks može da se objasni činjenicom da Bog može da bude prisutan – pošto ispunjava sve svojim prisustvom (Kološanima 1:17) i sve održava rečju svoje sile (Jevrejima 1:3) a ipak nije neophodno prisutan svuda na blagoslov.

Baš kao što je Bog ponekad odvojen od Svoje dece zbog greha (Isaija 52:9), On je daleko od zlih (Poslovice 15:29) i kada zapoveda bezbožnim služiteljima tame da nestanu na kraju vremena na mesto večne kazne, Bog je i dalje među njima. On zna te duše koje sada pate u paklu, on zna njihove muke, vapaje za odmorom, njihove suze i tugu zbog večnog stanja u kome se nalaze. On je tamo na svaki način kao opomena njima za greh koji je stvorio ponor koji ih je odvoji od svakog blagoslova koji bi inače dobili. On je tamo prisutan na svaki način ali jedina osobina koju ispoljava je gnev.

Isto tako, On će biti na nebu, otkrivajući svaki blagoslov koji ovde čak ne možemo ni iole da zamislimo; On će biti tamo dajući svoje mnoge blagoslove, ljubav i nežnost – zaista sve osim Njegovog gneva. Božija sveprisutnost trebalo bi da nam služi i podseti nas da ne možemo da sakrijemo od Boga svoj greh (Psalam 139:11-12), a ipak možemo da mu se vratimo u pokajanju i veri a da se uopšte i ne pomerimo s mesta (Isaija 57:16).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači da je Bog sveprisutan?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries