settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači da je Bog svemoguć?

српски

Odgovor


Reč svemoguć (omnipotent), potiče od reči omni, koja ima značenje „sve", i potent, što znači „sila". Kao i u vezi sa osobinama sveznanja i sveprisutnosti, sledi da, ako je Bog beskonačan, i ako je suveren, a znamo da jeste, onda mora da je i svemoguć. On ima svu snagu nad svim, sve vreme i na svaki način.

Jov je govorio o Božijoj sili u Jovu 42:2: „Ja priznajem da sve možeš i da se tvojoj misli protiviti ne može". Jov je priznavao Božiju svemoć u sprovođenju Njegovih planova. Mojsije je takođe bio opomenut da Bog ima svu silu da ispuni svoje ciljeve za Izraelce: „Gospod odgovori Mojsiju: "Zar će ruka Gospodnja biti kratka? Videćeš hoće li biti ono što ti rekoh ili neće."

Nigde se jasnije ne vidi Božija svemoć nego u tvorevini. Bog reče: „Neka bude...", i bi tako (Postanje 1:3,6,9, itd.) Čoveku su potrebni materijali i oruđe za stvaranje. Bog je jednostavno progovorio i po sili Njegove Reči sve je stvoreno ni iz čega. „Nebesa se rečju Gospodnjom stvoriše i duhom njegovih usta sva vojska njihova." (Psalam 33:6).

Božija sila se vidi u održanju Njegove tvorevine. Sav život na zemlji bi nestao da nije Božije stalne brige za sve što nam je potrebno za hranu, odeću i krov nad glavom, i sve to iz izvora koje obnavlja a koje održava Njegova sila koja održava i čoveka i životinje (Psalam 36:6). More koje prekriva veći deo površine zemlje, nad kojim smo nemoćni, preplavilo bi nas da Bog nije odredio svoje granice (Jov 38:8-11).

Božija svemoć seže do vladara i vođa (Danilo 2:21), jer ih on drži u ruci ili im dopušta da idu svoji putem u skladu sa Njegovim planovima i ciljevima. Njegova sila je neograničena po pitanju Sotone i njegovih demona. Sotonin napad na Jova bio je ograničen samo na određene postupke. Bog ga je obuzdao Svojom neograničenom silom (Jov 1:12, 2:6). Isus je podsetio Pilata da nema silu nad njim osim one koju mu je dao svemogući Bog (Jovan 19:11).

Pošto je svemoćan, Bog može sve. Međutim, to ne znači da je Bog nema svemoć kada Biblija kaže da Bog neke stvari ne može da uradi. Na primer, stih u Jevrejima 6:18 kaže da On ne može da laže. To ne znači da nema snagu da laže, već da je Njegov izbor da ne laže koji je u skladu sa Njegovim ličnim moralnim savršenstvom. Isto tako, uprkos tome što je svemoćan i što mrzi zlo, On dozvoljava da se desi zlo, u skladu sa Njegovim dobrim namerama. On koristi određene zle događaje da bi dozvolio da se Njegovi ciljevi odviju, kao kada se desilo najveće od svih zala, ubistvo savršenog, svetog, nevinog jagnjeta Božijeg radi otkupljenja ljudskog roda.

Kao otelotvoreni Bog, Isus Hristos je svemoćan. Njegova sila se vidi u čudima koje čini – Njegovim brojnim izlečenjima, time što je nahranio pet hiljada ljudi (Marko 6:30-44), utišao oluju (Marko 4:37-41), i konačni prikaz njegove snage bio je kada je podigao Lazara i Jairovu ćerku iz mrtvih (Jovan 11:38-44, Marko 5:35-43), kao primer njegove kontrole na životom i smrću. Smrt je krajnji razlog što je Isus došao – da je uništi (1. Korinćanima 15:22, Jevrejima 2:14) i da dovede grešnike u pravi odnos sa Bogom. Gospod Isus je jasno tvrdio da je imao silu da položi svoj život i da ga ponovo podigne, činjenica koju je koristio kao alegoriju kada je govorio o hramu (Jovan 2:19). Imao je silu da pozove dvanaest legija anđela da ga spasu tokom Njegovog suđenja, da su mu zatrebali (Mateja 26:53), a ipak je sebe ponizno dao za druge (Filipljanima 2:1-11).

Velika tajna je da u tome da tu snagu mogu da imaju vernici koji su ujedinjeni sa Bogom u Isusu Hristu. Pavle kaže: „Stoga ću se najradije hvaliti svojim slabostima, da se Hristova sila nastani u meni" (2. Korinćanima 12:9b). Božija snaga se najviše veliča kada su naše slabosti najveće jer On „može da učini preko svega i iznad svega što mi ištemo ili mislimo, svojom silom, što dejstvuje u nama" (Efežanima 3:20). Božija sila je ta koja nas održava u stanju blagodati, uprkos našem grehu (2.Timoteju 1:12), i Njegova snaga nas čuva da ne padnemo (Judina 24). Ovu snagu će objaviti mnogi narod na nebu za svu večnost (Otkrivenje 19:1). Neka to bude naša beskrajna molitva!

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači da je Bog svemoguć?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries