settings icon
share icon
Pitanje

Da li su Bog / Biblija seksisti?

српски

Odgovor


Seksizam je kada jedan pol, obično muški, dominira nad drugim polom, obično ženskim. U Bibliji postoji mnogo mesta koja govore o ženi na takav način, koji po našem modrenom shvatanju zvuči kao diskriminacija protiv žena. Ali, ne treba da zaboravimo da kada Biblija opisuje neki dogđaj, to ne znači da ga i odobrava. U Bibliji muškarci tretiraju žene skoro kao vlasništvo, ali to ne znači da Bog to odobrava. Biblija se mnogo više usredsredočava na reformaciju naših duša nego našeg društva. Bog zna da će promenjeno srce dovesti do promenjenog ponašanja.

Tokom Starozavetnog vremena, praktično svaka kultura u celom svetu je bila partijalhalno strukturisana. Taj istorijski status je vrlo jasan—ne samo u Svetom Pismu već i u pravilima koja su vladala u većini društava. Iz perspektive modernog sistema vrednosti i svetskog pogleda na svet, to se zove “seksist.” Bog je stvorio red u društvu, ne čovek, i On je autor ustanovljenih principa autoriteta. Međutim, kao i sve drugo, pali čovek je pokvario ovaj red. Ovo je prouzrokovalo nejednakost polova kroz celu istoriju. Isklučivost i diskriminacija koju nalazimo u našem svetu nisu ništa novo. Oni su posledica čovekovog pada i ulaska greha u svet. Samim tim, sa pravom možemo da kažemo da su izraz i sama praksa “seksizma” posledica greha. Progresivno otkrivenje u Bibliji vodi do izlečenja od seksizma, kao i svih drugih grešnih praksi ljudske rase.

Da bismo našli i održali duhovni balans između Bogom ustanovljenih pozicija autoriteta, moramo da vidimo šta Sveto Pismo o tome kaže. Novi Zavet je ispunjenje Starog i u njemu nalazimo principe koji nam pokazuju tačnu liniju autoriteta i leka za greh, bolesti celog čovečanstva, koji uključuje diskriminaciju zasnovanu na razlici među polovima.

Hristov krst na neverovatan način izjednačava polove. Jovan 3:16 kaže: “…da svaki - ko veruje u njega ,” i to je sveobuhvatna izjava koja ne izostavlja nikog na osnovu drušvene pozicije, mentalne sposobnosti ili pola. Isto tako u Galatima nalazimo pasus koji govori o podjednakoj mogućnosti za spasenje. “Verom u Isusa Hrista sad ste svi sinovi Božiji; jer svi vi koji ste u Hrista kršteni - u Hrista ste se obukli. Nema više ni Judejina ni Grka, nema ni roba ni slobodnjaka, nema više ni muško ni žensko; jer ste svi vi jedno u Hristu Isusu.” (Galatima 3:26-28). Na krstu seksizam ne postoji.

Biblija nije seksist u svom preciznom prikazu rezultata koje greh ostavlja i na muškarca i na ženu. Biblija beleži razne vrste greha: ropstvo, zavisnost i pad svojih najvećih heroja. A ipak isto tako nam daje odgovor i lek za one koji su zgrešili protiv Boga i njegovog ustanovljenog reda—ispravan odnos sa Bogom. Stari Zavet je očekivao uzvišenu žrtvu i svaki put kada bi se napravila žrtva za greh, ona je u sebi nosila poruku da nam je potrebno pomirenje sa Bogom. U Novom Zavetu, “Jagnje koje uklanja grehe sveta” je bio rodjen, umro je, bio sahranjen i ponovo ustao, a zatim je bio uznet na svoje mesto na nebu, i tamo se moli za nas. Kroz veru u njega lek za greh se može naći, a to uključuje i greh seksizma.

Osuda Biblije za seksizam se zasniva na nedostatku poznavanja Svetog Pisma. Kada muškarci i žene svih generacija zauzmu svoje Bogom dano mesto i žive prema “tako kaže Gospod,” tada se dobija predivan balans među polovima. To je taj balans sa kojim je Bog započeo, i to je ono što će on i dovršiti. Prekomerna pažnja se poklanja različitim produktima greha a ne samom korenu istih. Samo onda kada postoji lično pomirenje sa Bogom kroz Gospoda Isusa Hrista, možemo naći istinsku jednakost. “I saznaćete istinu, i istina će vas osloboditi” (Jovan 8:32).

Jako je važno da razumemo da kada Biblija pripisuje određene uloge muškarcu i ženi to ne stvara seksizam. Biblija je više nego jasna da Bog želi da muškarac ima ulogu vođe u crkvi i u domu. Da li to čini ženu inferiornom? Apsolutno ne. Da li to znači da su žene manje inteligentne, manje sposobne ili da su manje važne u Božijim očima? Apsolutno ne! To što znači je da u našem grehom uprljanom svetu teba da postoji struktura i autoritet. Bog je ustanovio uloge autoriteta za neše dobro. Seksizam predstavlja zloupotrebu ovih pravila, a ne njihovo postojanje.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li su Bog / Biblija seksisti?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries