settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači da Bog obezbeđuje?

српски

Odgovor


Postoji preko 160 stihova u Bibliji koji govore o tome kako se Bog brine za naše potrebe. Filipljanima 4:19 prosto kaže: „A Bog moj ispuniće svaku vašu potrebu, po svom bogatstvu i slavi-u Hristu Isusu". Dok oni koji traže uspeh možda traže novac ili stvari da dođu na čudesan način, treba da obratimo pažnju na ono što Bog želi da nam da.

Kao i svaki dobar roditelj, Bog nam nikada ne bi dao ono za šta zna da bi nam naudilo. Njegova namera je da nam pomogne da razvijemo hristolikost, tako da možemo da postanemo so i svetlost u svetu (Matej 5:13-14). Bog ne želi da na Njega gledamo kao na nebeski izvor iskuljučivo materijalnih stvari. Sticanje stvari nije osnovni cilj ovog života (Luka 12:15).

Bog pravi razliku između naših potreba i želja, jer On zna da gde je naše blago, tu će biti i naše srce (Matej 6:21). On želi da znamo da ovaj svet nije naš dom, već da je deo naših potreba i da preusmerimo našu pažnju na večni život dok još živimo ovaj.

Bog se brine za svaki deo našeg bića: duh, dušu i telo. Kao što su i aspekti Njegovog karaktera beskonačni, tako su i načini na koji se Bog brine za nas mnogo veći od onog što možemo da tražimo ili zamislimo (Efescima 3:20). Možemo da verujemo u Njegovu dobrotu, vođstvo i brigu kojom čini više za nas nego što bismo mi ikada mogli da učinimo sami za sebe. Bog obezbeđuje za nas način da razvijemo jedan blizak, komunikativan, poslušan odnos sa Njim, tako da možemo da imamo kvalitet života poput onog iz Psalma 23. Oni, čiji je pastir Gospod, mogu da kažu: „Ništa mi ne fali!" (Psalam 23:1)

U molitvi „Oče naš", Isus podučava svoje učenike da se mole za obezbeđivanje potreba, a naša zavisnost od Boga potvrđuje se svaki put kad molimo „Daj nam naš hleb nasušni" (Matej 6:11). U Mateju 6:25-34, Isus govori svojim učenicima da se ne brinu za hranu ili odelo. Otac zna naše potrebe. On želi odnos sa nama, a to uključuje i poverenje da On ispunjava naše dnevne potrebe i da prvo tražimo Njegovo carstvo i pravednost (Matej 6:33).

Psalam 84:11 kaže: …„Onima koji hode u čistoći, On ni jednog dobra ne uskraćuje". Ovaj stih je i podsetnik da postoji uloga koju mi treba da odigramo u Božijem obezbeđivanju u našim životima. Treba da hodamo u čistoći.

Jakov 4:3 je odgovor na pitanje zašto naše molitve nekad nisu ispunjene. „Vi ištete i ne primate, zato što zlo ištete, da u svojim slastima potrošite". Bog vidi srce i motivi naših molitvi su mu bitni.

Mnogi odlomci o Božijoj opskrbi odnose se na našu potrebu za hranom i odećom i dnevnim, fizičkim životnim potrebama. Drugi se odnose na potrebe naše duše i duha, našeg unutrašnjeg čoveka. On nam obezbeđuje mir (Jovan 14:27), utehu (2. Korinćanima 1:4) i „silu, ljubav i razboritost" (2. Timoteju 1:7). U stvari, On „nas je, u Hristu, blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima" (Efescima 1:3). U kakvom god da smo fizičkom stanju, možemo da budemo zadovoljni u Gospodu (Filipljanima 4:12).

Odlomci kao što su Galatima 1:15 i Jeremija 1:5 daju nam sigurnost da Božija ljubav i usmerenje počinje i pre začeća. Kakav je to dar znati da je Bog uključen u naše živote od samog početka! Njegova ljubav za nas je obuhvaćena u Njegovoj želji za naše najbolje dobro. On je zaista Jehova Jara, Gospod koji obezbeđuje.

Božija opskrba širi se i na Njegov stalni odnos sa Njegovim stvorenjem, koje duboko zavisi od Njega (Psalam 104:21). Često, uzimamo zdravo za gotovo kišu koja pada, sunce koje izlazi svako jutro, osvežavajuće vetrove koji duvaju, plimu koja čisti naše obale i udahnjuje život u naše prostrane okeane. Ali sve te stvari nadgleda naš Bog pun ljubavi u svojoj brizi za nas.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači da Bog obezbeđuje?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries