settings icon
share icon
Pitanje

Da li je Bog muškog ili ženskog roda?

српски

Odgovor


U proučavanju Pisma dve stvari su jasne. Prvo, Bog je Duh i ne poseduje nikakave ljudske karakteristike ili ograničenja. Drugo, svi dokazi koji se nalaze u Svetom Pismu se slažu da se Bog otkrio čovečanstvu u muškom rodu. Prvo, treba da shvatimo pravu Božiju prirodu. Bog je očigledno osoba, zato što pokazuje sve karakteristike ličnosti: Bog ima um, volju, intelekt i emocije. Bog komunicira i ima odnose sa drugima i Božije lično delovanje se vidi kroz celo Sveto Pismo.

Evanđelje po Jovanu 4:24 kaže: “Bog je duh, i koji mu se mole treba da se mole u duhu i istini.” Pošto je Bog duhovno biće, on ne poseduje ljudske karakteristike u fizičkom smislu. Međutim, ponekad figirativni jezik koji se koristi u Svetom Pismu pripisuje ljudske karakteristike Bogu da bi pomogao čoveku da razume Boga. Ovakvo pripisivanje ljudskih karakteristika da bi se opisao Bog se naziva “antropomorfizam.” Antropomorfizam je samo sredstvo za Boga (duhovno biće), kojim komunicira istinu o svojoj prirodi, ljudima kao fizičkim bićima. S obzirom da su ljudi fizička bića, mi smo ograničeni u svom razumevanju svih stvari koje su izvan fizičkog postojanja; zbog toga, antropomorfizam u Svetom Pismu nam pomaže da razumemo ko Bog jeste.

Neke teškoće se javljaju kod istraživanja činjenica da je čovečanstvo stvoreno po Božijem obličju. Prva Mojsijeva 1:26-27 kaže: “Potom reče Bog: Da načinimo čoveka po svom obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji. I stvori Bog čoveka po obličju svom, po obličju Božijem stvori ga; muško i žensko stvori ih.”

I muž i žena su stvoreni po obličju Božijem na taj način da su veličanstveniji od svog ostalog stvorenja, i kao Bog imaju um, volju, intelekt, emocije i moralnu svest. Životinje ne poseduju moralnu svest i ne poseduju nematerijalnu komponentu, kao što to ljudski rod ima. Obličje Božije je duhovna komponenta koju jedino ljuski rod poseduje. Bog je stvorio ljudski rod da bi imali odnos sa njim. Ljudski rod je jedinstveno stvorenje stvoreno sa tom svrhom.

To znači, da su muškarac i žena samo zamišljeni po obličju Božijem—oni nisu umanjena Božija “kopija”. Činjenica da postoje muž i žena ne znači da Bog mora da ima muške i ženske karakteristike. Ne zaboravite, da si stvoren po obličju Božijem nema ništa zajedničko sa fizičkim karakteristikama.

Znamo da je Bog duhovno biće i da ne poseduje fizičke karakteristike. No ovo ne ograničava Boga u tome kako on želi da se otkrije ljudskom rodu. Sveto Pismo sadrži svako otkrivenje koje je Bog dao čovečanstvu o sebi, tako da je ono jedini objektivan izvor informacija o Bogu. U potrazi za tim šta nam Pismo govori, postoji nekoliko činjenica o obliku u kom se Bog otkrio ljudskom rodu.

Sveto Pismo sadrži oko 170 referencija o Bogu kao “Ocu.” Po prirodi stvari, neko ne može biti otac osim ako nije muško. Da je Bog izabrao da se otkrije čoveku u ženskom rodu, tada bi se reč “majka” pojavljivala na ovim mestima, a ne “otac.” U Starom i Novom Zavetu, muški rod se koristi iznova i iznova kada se govori o Bogu.

Isus Hrist govori o Bogu kao ocu nekoliko puta a u nekim slučajevima koristi muški rod kada govori o njemu. Samo u Evanđeljima, Hrist koristi termin “Otac” kada direktno govori o Bogu blizu 160 puta. Posebno je intresantna Hristova izjava u Jovanu 10:30: “Ja i Otac jedno smo.” Očigledno, Isus Hrist je došao u ljudskom obličju da umre na krstu kao plata za grehe sveta. Kao i Bog Otac, Isus se otkrio čovečanstvu u muškom rodu. U Svetom Pismu je zabeleženo mnogo mesta gde Isus koristi imenenice i zamenice muškog roda kada govori o Bogu.

Poslanice Novog Zaveta (od Dela Apostolskih do Otkrivenja) takođe sadrže blizu 900 stihova gde se reč theos—imenica muškog roda u Grčkom—direktno odnosi na Boga. U mnogobrojnim referencijam o Bogu u Svetom Pismu, postoji jasna doslednost u tome da kada se govori o njemu, se koriste imena, imenice, i zamenice muškog roda. Iako Bog nije čovek, on je izabrao muški rod da se otkrije ljudskom rodu. Na sličan način, Isus Hrist koji se konstantno spominje sa muškim imenima, imenicama i zamenicama, je uzeo muški oblik dok je hodao zemljom. I proroci Starog Zaveta i apostoli Novog zaveta govore o Bogu i Isusu Hristu sa muškim imenima. Bog je odlučio da se otkrije u ovom obličju da bi ljudi mogli lakše da shvate ko on jeste. I dok Bog nam pomaže da ga lakše razumemo, jako je važno da mi ne pokušavamo da “stavimo Boga u kutiju,” da tako kažemo, time što ćemo mu dodati ograničenja koja nisu u skladu sa njegovom prirodom.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je Bog muškog ili ženskog roda?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries