settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači da je Bog svetlost?

српски

Odgovor


„Bog je svetlost" kaže 1. Jovanova 1:5. Svetlost je uobičajena metafora u Bibliji. Izreke 4:18 simbolizuje pravednost kao „blistavu svetlost". Filipljanima 2:15 porede Božiju decu koja su „besprekorna i čista" sa sjajnim zvezdama na nebu. Isus je koristio svetlost kao sliku dobrih dela: „Tako neka zasvetli vaša svetlost pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima″ (Matej 5:16). Psalam 76:4 kaže o Bogu „Silan si ti".

Činjenica da je Bog svetlost stvara prirodni kontrast sa tamom. Ako je svetlost metafora za pravednost i dobrotu, onda tama označava zlo i greh. Prva Jovanova 1:6 kaže da „ako kažemo da imamo zajednicu s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine″. Peti stih kaže „Bog je svetlost i u njemu nema nikakve tame". Obratite pažnju da se ne kaže da je Bog neka svetlost, već da da On jeste svetlost. Svetlost je deo Njegove suštine, kao što je i ljubav (1. Jovanova 4:8). Poruka je da je Bog potpuno i apsolutno svet, bez primese greha, bez mrlje bezakonja i nepravde.

Ukoliko imamo svetlost, ne poznajemo Boga. Oni koji poznaju Boga, koji hodaju sa Njim su svetlost i hodaju u svetlosti. Oni su saučesnici Božije božanske prirode, „pošto izbegnu pokvarenost koja požudom vlada u svetu″ (2. Petrova 1:4).

Bog je svetlost, kao što je i Njegov Sin. Isus je rekao: „Ja sam svetlost sveta; ko ide za mnom, neće hoditi po tami, nego će imati životnu svetlost". „Hodati" znači činiti napredak. Stoga, iz ovog stiha može da se zaključi da je hrišćanima namenjenjo da rastu u svetosti i sazrevaju u veri kako slede Isusa (vidi 2. Petrovu 3:18).

Bog je svetlost i Njegov plan je da vernici svetle Njegovom svetlošću i postaju svakodnevno sličniji Hristu. „Jer ste svi vi sinovi svetlosti i sinovi dana. Mi ne pripadamo noći niti tami″ (1. Solunjaima 5:5). Bog je stvoritelj fizičkog svetla kao i darivalac duhovnog svetla pomoću koga možemo da vidimo istinu. Svetlost otkriva ono što je skriveno u tami; pokazuje stvari onakvim kakve jesu. Hodati u svetlosti znači poznavati Boga, razumeti istinu i živeti u pravednosti.

Vernici u Hrista moraju da ispovede bilo koju tamu unutar njih samih – njhove grehe i prestupe – i da dozvole Bogu da sija Njegovu svetlost kroz njih.

Hrišćani ne mogu da mirno sede i posmatraju druge kako i dalje žive u tami greha, znajući da su, oni koji su u tami, predodređeni za duhovnu odvojenost od Boga. Svetlost sveta želi da izbaci tamu i da postavi svuda svoju mudrost (Isaija

9:2; Avakum 2;14; Jovan 1:9). Pronoseći svetlost evanđelja po svetu, nužno otkrivamo stvari o ljudima koje bi oni radije da ostave skrivenim. Svetlost je neugodna za one koji su navikli na tamu (Jovan 3:20).

Isus, bezgrešni Božiji Sin je „prava svetlost" (Jovan 1:9). Kao usvojeni Božiji sinovi, treba da odražavamo Njegovo svetlo u svetu koji je u tami zbog greha. Naš cilj je da svedočimo nespašenima — „da im otvoriš oči, da se obrate od tame ka svetlosti i od satanske vlasti k Bogu, da verujući u mene prime oproštaj grehova i deo među onima koji su osvećeni″ (Dela 26:18).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači da je Bog svetlost?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries