Šta to znači da je Bog ljubav?


српски
Pitanje: Šta to znači da je Bog ljubav?

Odgovor:
Šta to znači da je Bog ljubav? Prvo ćemo da pogledamo kako Božija reč, Biblija opisuje "ljubav," a onda ćemo pogledati i nekoliko načina kako se to odnosi na Boga. "Ljubav dugo trpi, ljubav je dobra, ona ne zavidi, ljubav se ne hvali, ne nadima se, ne ponaša se nepristojno, ne traži svoje, ne ljuti se, ne uračunava zlo, ne raduje se nepravdi, ali se raduje sa istinom; ona sve snosi, sve veruje, svemu se nada, sve trpi. Ljubav ne prestaje nikada " (Prva Korinćanima:4-8a).

Ovo je Božija definicija ljubavi. Ovo je ono kakav je On, i Hrišćani treba ovo da postave za svoj cilj, (iako je to uvek proces). Najveći izraz Božije ljubavi nam je komuniciran u Jovanu 3:16 i Rimljanima 5:8. "Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki − ko veruje u Njega(Isus Hristos)− ne propadne, nego da ima večni život. "Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što je Hristos umro za nas kad smo još bili grešnici." Iz ovih stihova možemo da vidimo da je Božija najveća želja da mu se pridružimo u Njegovom večnom domu, nebu. On je to učinio mogućim tako što je platio cenu naših greha. On nas voli jer je to izabrao svojom voljom. "Ustreptalo je srce moje u meni, uskolebala se utroba moja od žalosti" (Osija 11:8b). Ljubav prašta. "Ako ispovedmo svoje grehe (specifično), On je veran i pravedan− da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti" (Prva Jovanova 1:9).

Ljubav (Bog) se ne nameće nikome. Oni koji Mu dolaze, čine to kao odgovor na Njegovu ljubav. Ljubav (Bog) pokazuje dobrotu prema svima. Ljubav (Isus) je činio dobro svima bez da gleda ko je ko. Ljubav (Isus) nije zavideo drugima na onom što su imali, živeći skroman život bez da se žali. Ljubav (Isus) se nije hvalio time ko je On u telu iako je mogao da nadjača bilo koga ko je ikad odšao u kontakt sa Njim. Ljubav (Bog) ne zahteva poslušnost. Bog nije zahtevao poslušnost od svog Sina, nego je Isus radije voljno poslušao svog Oca na nebu. "Ali da svet sazna da ja ljubim Oca, kao što mi je naredio Otac− tako činim" (Jovan 14:31). Ljubav (Isus) je uvek išao za interesima drugih.

Ovaj kratak opis ljubavi otkriva besebičan život, koji je u suprotnosti sa sebičnim životom prirodnog čoveka. Zadivljujuće je da je Bog dao onima koji prime Njegovog Sina kao svog Spasitelja od greha, sposobnost da vole kao što On voli, kroz silu Duha Svetog (vidi Jovan 1:12; Prva Jovanova 3:1, 23, 24). Kakav izazov i privilegija!

English
Vrati se na Srpsku stranu
Šta to znači da je Bog ljubav?