settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači da je Bog duh?

српски

Odgovor


Učenje da je „Bog duh" nalazi se u Evanđelju po Jovanu 4:24: „Bog je duh, i koji mu se mole treba da se mole u duhu i istini″. Isus je ovo rekao ženi koja je mislila da je fizičko mesto bitno za ispravno slavljenje Boga.

Činjenica da je Bog duh znači da Bog Otac nema ljudsko telo. Bog Sin došao je na zemlju u ljudskom telu (Jovan 1:1,14), ali Bog Otac nije. Isus je jedinstven kao Emanuel „sa nama Bog" (Matej 1:23). Brojevi 23:19 naglašavaju Božiju istinitost stavljajući ga u suprotnost sa smrtnim ljudima: „Nije Bog čovek, pa da bi slagao, niti sin čovječiji, da bi se pokajao…″

Neki postavljaju pitanje zašto Biblija ponekad govori o Bogu kao da On ima telo. Na primer, Isaija 59:1 pominje Božiju „ruku" i „uho". Druga Letopisa 16:9 govori o Božijim „očima". Matej 4:4 stavlja reči u Božija „usta". U Ponovljenom zakonu 33:27, Bog ima „ruke".Svi ovi stihovi su primeri antropomorfizma – načina da se Bog opiše u skladu sa anatomskim ili emotivnim terminima, tako da ljudi mogu bolje da ga razumeju. Upotreba antropomorfizma, oblika figurativnog značenja jezika, ne znači da Bog zaista ima telo.

Reći da je Bog duh znači da je Bog Otac nevidljiv. Kološanima 1:15 naziva Boga „nevidljivim Bogom". Prva Timoteju 1:17 slavi Boga govoreći: „A caru večnosti neprolaznom, nevidljivom, jedinom Bogu čast i slava u sve vekove; amin″.

Iako je Bog duh, On je, takođe, živo, lično biće. Kao takav, možemo lično da ga upoznamo. Isus Navin 3:10 ovako govori o Bogu: „Po ovome ćete poznati da je Bog živi usred vas". Psalam 84:2 izjavljuje: „Srce moje i put moja radosno kliču Bogu živome".

Sa filozofske strane gledišta, Bog mora da bude duh da bi bio neograničen. Takođe, ako je Bog ograničen na ljudsko telo, On ne može da bude sveprisutan (na svim mestima u isto vreme). Bog Otac nije ograničen opsegom koji važi za stvorene stvari, već može da postoji na svim mestima u isto vreme. Bog je nestvoreni Prvi uzrok koji predstavlja silu iza svih drugih bića.

Interesantno je da u Jovanu 4:24 Isus povezuje to da je Bog duh sa slavljenjem Njega u duhu i istini. Radi se o tome da, pošto je Bog duh, ljudi moraju da ga slave ispravno (u istini) i u duhu (svojom dušom ili srcem), a ne da se oslanjaju na tradicije, rituale ili fizička mesta.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači da je Bog duh?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries