settings icon
share icon
Pitanje

Šta je Hrišćanski pogled na samoubistvo? Šta Biblija kaže o samoubistvu?

српски

Odgovor


Prema Bibliji, bilo da osoba počini samoubistvo ili ne, to nije ono što određuje da li ona ide na nebo ili ne. Ako jedna nespašena osoba izvrši samoubistvo, ona ne radi ništa drugo osim što “ubrzava” svoj put u vatreno jezero. Međutim, osoba koja počini samoubistvo će završiti u paklu zbog toga što je odbacila Hrista, a ne zato što je počinila samoubistvo. Biblija pominje četiri konkretne osobe koje su počinile samoubistvo: Saul (1 Samuilova 31:4), Ahitofel (2 Samuilova 17:23), Zimrije (1 Kings 16:18), i Juda (Matej 27:5). Svaki od njih je bio loš, zao i gršan čovek. Biblija na samoubistvo gleda isto kao i na ubistvo – što i jeste – samo-ubistvo. Bog je jedini koji može da odluči kada i gde osoba treba da umre. Da uzmemo to pravo u svoje ruke, prema Bibliji je to bogohuljenje prema Bogu.

Šta Biblija kaže za Hrišćanina koji počini samoubistvo? Ja ne verujem da će Hrišćanin koji izvrši samoubistvo da izgubi spasenje i da ode u pakao. Biblija uči da, osoba ima večnu sigurnost od trenutka kada istinski poveruje u Hrista (Jovan 3:16). Prema Bibliji, Hrišćanin može izvan svake sumnje da zna da poseduje večni život, bez obzira šta da se dogodi. “Ovo napisah vama koji verujete u ime Sina Božijeg, da znate – da imate večni život.” (1 Jovanova 5:13). Ništa ne može da odvoji Hrišćanina od Božije ljubavi! "Ubeđen sam naime, da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, niti kakvo drugo stvorenje, ne može rastaviti od Božije ljubavi, koja je u Hristu Isusu Gospodu našem" (Rimljani 8:38-39). Ako nijedna “stvorena stvar” ne može rastaviti Hrišćanina od Božije ljubavi, čak i Hrišćanin koji počini samoubistvo je “stvorena stvar,” onda ga čak ni samoubistvo ne može odvojiti od Božije ljubavi. Isus je umro za sve naše grehe...i ako istinski Hrišćanin, u trenutku duhovnog napada ili slabosti počini samoubistvo – to bi bio greh za koji je Isus umro.

Ovim ne kažem da samoubistvo nije ozbiljan greh pred Bpgom. Prema Bibliji, samoubistvo je ubistvo, i uvek je pogrešno. Ja bih imao ozbiljnih sumnji po pitanju iskrenosti vere bilo koga ko je tvrdio je Hrišćanin a ipak je počinio samoubistvo. Ne postoje okolnosti koje bi opravdale nekoga, posebno Hrišćanina, da sebi oduzme život. Hrišćani su pozvani da žive svoj život za Boga – odluka o tome kada umreti, je Božija i samo Božija. Možda bi dobar primer da ilustrujemo samoubistvo za Hrišćanina bio u knizi o Jestiri. U Persiji, su imali zakon da ko god bi ušao kod kralja ne pozvan, taj bi bio ubijen, osim ako kralj ne bi pružio skiptar prema osobi – pokazujući milost. Samoubistvo za Hrišćanina bi bilo kao da na silu pokušavaš da vidiš kralja, umesto da čekaš da te On pozove. On će pružiti svoj skiptar prema tebi, poštedeće ti život, ali to ne znači da je zadovoljan tobom. Iako ne opisuje samoubistvo, Biblijski stih u 1 Korinćanima 3:15 je verovatno dobar opis šta se dešava sa Hrišćaninom koji izvrši samoubistvo: “On sam će se spasiti, ali kroz oganj.”

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je Hrišćanski pogled na samoubistvo? Šta Biblija kaže o samoubistvu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries