Šta Biblia kaže o upravljanju finansijama?


Pitanje: Šta Biblia kaže o upravljanju finansijama?

Odgovor:
Biblija ima mnogo toga da kaže o upravljanju finansijama. U pogledu uzimanja na zajam, vidi – Priče Solomonove 6:1-5; 20:16; 22:7, 26-27 ("Bogat gospodari nad siromasima, a ko uzima u zajam biva sluga onom koji daje...Ne budi od onih koji ruku daju, koji se jamče za dugove. Ako nemaš čim platiti, zašto da se odnese postelja ispod tebe?"). U pogledu mita, vidi – Priče Solomonove 17:8; 18:16; 21:14; 28:21; 17:23 ("Bezbožnik prima poklon(mito) iz njedara da prevrati puteve pravdi"). U pogledu bogtstva, vidi – Priče Solomonove 10:15; 11:4; 18:11; 23:5; 28:20 "Čovek veran obiluje blagoslovima, a ko nagli da se obogati, neće biti bez krivice."

U pogledu lenjih ljudi i finansija, vidi – Priče Solomonove 6:6-11 ("Idi k mravu, o lenjivče, gledaj puteve njegove i omudraj. Nema vođu ni upravitelja ni gospodara; I opet pripravlja leti sebi hranu, zbira u žetvu piće svoje. Dokle ćeš lenjivče, ležati? Kada ćeš ustati od sna svoga? Dok malo prospavaš, dok malo prodremlješ, dok malo sklopiš ruke da prilegneš. Utom će doći siromaštvo tvoje kao putnik i oskudica tvoja kao ružan čovek"). U pogledu ispraznosti bogatstva, vidi – Knjigu propovednika 5:8-6:12 (5:10 kažu: "Ko ljubi novac, neće se nasititi novca; i ko ljubi bogatstvo, neće imati koristi od njega. I to je taština"). Isto, Prva Timoteju 6:6-11. U pogledu davnja,vidi - Luka 6:38; Druga Korinćanima 9:6-15 (stihovi 6-7, "A ovo znajte: ko škrto seje škrto će i žnjeti, a ko u blagoslovu seje u blagoslovu će i žnjeti. Svako neka daje kako je u srcu odlučio, ne od žalosti ili od moranja; jer Bog voli radosnog davaoca ").

U pogledu upravljanja, vidi - Luka 16:1-13 (stih 11: "Ako, dakle, niste bili verni u nepravednom bogatstvu, ko će vam poveriti istinito bogatstvo?"). Isto Jakov 1:17. Mi smo takođe odgovorni da obezbedimo prihode za našu porodicu. Prva Timoteju 5:8 kaže: "A ko ne vodi brigu o svojima, naročito o domaćima, odrekao se vere i gori je od onoga koji ne veruje."

I na kraju, da zaključimo, šta Biblija kaže o upravljanju parama? Odgovor se može sažeti u jednu reč – mudrost. Mi treba da smo mudri sa parama. Treba da štedimo pare, ali ne da ih skupljamo da nam budu izvor sigurnosti. Treba da trošimo pare, prema potrebama, i kontolisano. Treba da dajemo nazad Bogu, radosno i samopožrtvovano. Treba da koristimo naš novac da bismo pomogli drugima, ali u razabiranju i vođstvu Duha Svetoga. Nije pogrešno da si bogat, ali je pogrešno da voliš pare. Nema ništa loše u tome da si siromašan, ali je loše da trošiš pare na trivijalne stvari. Biblijska dosledna poruka po pitanju upravljanja parama je da treba da smo mudri.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Šta Biblia kaže o upravljanju finansijama?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga