settings icon
share icon
Pitanje

Da li knjige kao što su „90 minuta u raju i 23 u paklu" imaju biblijsku osnovu?

српски

Odgovor


Nedavne vrlo popularne knjige „Raj postoji" autora Toda Burpa, „90 minuta u raju i 23 u paklu" autora Dona Pipera i „23 minuta u paklu" autora Bila Vajsa postavljaju pitanje – da li Bog danas daje ljudima vizije raja i pakla? Da li je moguće da Bog odvodi ljude do raja ili pakla i potom šalje nazad na zemlju da bi nam predali neku poruku? Iako popularnost ovih novih knjiga izbacuje ovu temu u prvi plan, ova sveobuhvatna tvrdnja ipak nije ništa novo. Knjige kao što su „Božansko otkrivenje pakla" i „Božansko otkrivenje raja" autora Meri Bakster i „Videli smo raj" Robertsa Lijardona su prisutne već godinama. Ključno pitanje je – da li su te knjige utemeljene na Bibliji?

Prvo, bitno je da naglasimo da Bog MOŽE da da nekoj osobi viziju raja ili pakla. Bog je dao apostolu Pavlu takvu viziju u 2. Korinćanima 12:1-6. Isaija je imao neverovatno iskustvo koje je zabeleženo u knjizi Isaije, 6. poglavlju. Da, moguće je da su Piper, Vajs, Bakster i drugi zaista bili u raju ili u paklu i da su se vratili. Samo Bog zna da li su ove tvrdnje istinite ili su rezultat nečije pogrešne percepcije, preterivanja ili još gore, prevare. Jedini način da to razaznamo je da uporedimo vizije i iskustva sa Božijom Rečju.

Ukoliko Bog zaista planira da da osobi vizije raja ili pakla, ono što možemo sa sigurnošću znati je da će to biti u potpunoj saglasnosti sa Njegovom Rečju. Bogom dana vizija raja neće, ni na koji način, protivurečiti biblijskim stihovima kao što su Otkrivenje 21-22. Takođe, ako bi Bog zaista dao vizije raja ili pakla nekom broju ljudi, Bogom dane vizije ne bi protivurečile jedna drugoj. Vizije mogu da budu drugačije i da se usredsređuju na različite detalje, ali ne bi bile protivurečne.

Kao i kada je u pitanju bilo koja knjiga od bilo kog autora, „sve proveravajte, zadržavajte što je dobro, klonite se svakovrsnog zla" (1. Solunjanima 5:21-22). Ako čitate ove knjige, čitajte otvorenog uma. Uvek poredite ono što autor govori sa Biblijom. Ono što je najbitnije, nikada ne dozvoljavajte nečijem drugom iskustvu i njegovom tumačenju tog iskustva da oblikuje vaše razumevanje Biblije. Biblija treba da se koristi da bi se tumačilo iskustvo, a ne obrnuto. Budite blagosloveni i ohrabreni onim što se desilo drugim ljudima, ali nemojte dozvoljavati njihovim iskustvima da čine osnovu vaše vere ili hoda sa Bogom.

Sve u svemu, smatramo da su knjige „90 minuta u raju i 23 u paklu" autora Dona Pipera „Raj postoji" autora Toda Burpa, najviše zasnovane na Bibliji i najverodostojnije od svih raspoloživih knjiga. Piper i Burpo prilaze ovoj temi sa poniznošću i iskrenošću. Bez obzira da li su njihove vizije bile zaista od Boga, njihova iskustva se čine čudesnim. Ipak, čitajte ih vrlo pronicljivo i posvećeni Bibliji kao krajnjem izvoru istine.

Kada je apostol Pavle bio „otrgnut i uzdignut do raja", čuo je „neizrecive reči, koje čovek ne sme da kaže" (2. Korinćanima 12:4). Na sličan način, apostol Jovan (Otkrivenje 10:3-4) i prorok Danilo (Danilo 8:26; 9:24; 12:4) dobili su uputstvo da sakriju delove vizija koje su primili. Bilo bi zaista čudno da Bog naredi Pavlu, Danilu i Jovanu da zadrže neke aspekte onog što im je otkriveno, da bi, posle više od 2000 godina, dao još veće vizije, sa dozvolom potpunog otkrivanja, ljudima danas. Naše mišljenje je da te knjige koje govore o vizijama I izletima do raja i pakla, treba gledati sa rezervom i, što je najvažnije, sa biblijskog stanovišta.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li knjige kao što su „90 minuta u raju i 23 u paklu" imaju biblijsku osnovu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries