Vragen over de schepping


Wat zegt de Bijbel over schepping versus evolutie?

Wat is de Intelligent Design Theorie?

Wat is de leeftijd van de aarde? Hoe oud is de aarde?

Zijn geloof in God en wetenschap tegenstrijdig?

Was Noachs zondvloed een wereldwijde of een plaatselijke gebeurtenis?

Waarom plaatste God de boom van de kennis van goed en kwaad in de hof van Eden?

Wat zegt de Bijbel over dinosaurussen? Komen dinosaurussen in de Bijbel voor?

Wat is theïstisch evolutionisme/evolutionair creationisme?

Heeft hoofdstuk 1 van het boek Genesis het over letterlijke dagen van 24 uur?

Wat zegt de Bijbel over holbewoners, prehistorische mensen en Neanderthalers?

Waarom zijn er twee verschillende Scheppingsverhalen hoofdstukken 1 en 2 van het boek Genesis?

Is creationisme wetenschappelijk?

Wat is de Klooftheorie? Is er iets tussen Genesis 1:1 en 1:2 gebeurd?


Terug naar Nederlandse home page
Vragen over de schepping