settings icon
share icon
Vraag

Wat zegt de Bijbel over schepping versus evolutie?

Antwoord


Het doel van dit artikel is niet om een wetenschappelijk argument in het “schepping versus evolutie” debat aan te reiken. Als je op zoek bent naar wetenschappelijke argumenten vóór de bijzondere schepping en/of tegen evolutie, dan kunnen we de volgende websites van harte aanbevelen: Answers in Genesis - http://www.answersingenesis.org (met ook een link naar de Nederlandstalige website) en Institute for Creation Research – http://www.icr.org (Engelstalig). Het doel van dit artikel is om uit te leggen waarom het schepping versus evolutie-debat volgens de Bijbel überhaupt bestaat. Romeinen 1:25 verkondigt het volgende: "Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen."

Een sleutelfactor is dat we allemaal moeten herkennen dat de overgrote meerderheid van de wetenschappers die in evolutie geloven tevens atheïsten of agnostici zijn. Er zijn wetenschappers die in de een of andere vorm van theïstische evolutie geloven en er zijn andere wetenschappers die een Deïstische kijk op God hebben (dat wil zeggen: God bestaat maar is niet bij de wereld betrokken... alles volgt een natuurlijke loop). Weer anderen kijken op een oprechte en eerlijke manier naar de data en komen op basis daarvan tot de conclusie dat de evolutieleer beter met de data overeenkomt. Maar nogmaals, zij vormen een onbeduidend percentage van de wetenschappers die de evolutieleer aanhangen. De overgrote meerderheid van de evolutionistische wetenschappers gelooft dat het leven zonder ook maar ENIGE tussenkomst van een hoger Wezen is geëvolueerd. Evolutie is per definitie een naturalistische wetenschap.

Als het atheïsme waar is, dan moet er een alternatieve verklaring bestaan voor de manier waarop het universum en het leven zijn ontstaan. Hoewel er vóór de tijd van Darwin al mensen waren die in de een of andere vorm van evolutie geloofden, was Darwin de eerste die een plausibel model ontwikkelde voor de manier waarop evolutie zou kunnen hebben plaatsgevonden: natuurlijke selectie. Darwin noemde zichzelf ooit een Christen, maar later wees hij het Christelijke geloof en het bestaan van God af. Dit was een gevolg van enkele tragedies die er in zijn leven hadden plaatsgevonden. De evolutieleer werd door een atheïst “uitgevonden”. Darwins doel was niet om te bewijzen dat God niet bestond, maar dat is wel een van de eindresultaten van de evolutietheorie. De evolutieleer is een van de zaken die het atheïsme mogelijk maken. De tegenwoordige evolutionistische wetenschappers zullen hoogst waarschijnlijk niet willen toegeven dat hun doel is om een alternatieve verklaring voor de oorsprong van het leven te bieden en zo een fundering voor het atheïsme te leggen, maar volgens de Bijbel is dit precies de reden voor het bestaan van de evolutietheorie.

De Bijbel vertelt ons: “Dwazen denken bij zichzelf: Er is geen God'" (Psalm 14:1; 53:2). De Bijbel verkondigt ook dat mensen geen excuus hebben om niet in een Schepper God te geloven: "Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn" (Romeinen 1:20). Volgens de Bijbel is iedereen die het bestaan van God ontkent een dwaas. Waarom zijn er dan zo veel mensen, inclusief sommige Christenen, die bereid zijn om het idee te aanvaarden dat evolutionistische wetenschappers de wetenschappelijke data op een onbevooroordeelde manier zouden interpreteren? Volgens de Bijbel zijn zij allen dwazen! Dwaasheid impliceert geen gebrek aan intelligentie. De meeste evolutionistische wetenschappers zijn in intellectueel opzicht briljant. Dwaasheid is een aanwijzing voor het onvermogen om kennis op de correcte manier toe te passen. Spreuken 1:7 vertelt ons: "Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht."

Evolutionistische wetenschappers bespotten de bijzondere schepping en/of ‘Intelligent Design’ alsof dit onwetenschappelijke ideeën zouden zijn die een wetenschappelijke beschouwing niet eens waardig zijn. Want, zo beargumenteren zij, om als “wetenschap“ te kunnen worden aangemerkt moet iets waargenomen en beproefd kunnen worden; het moet “naturalistisch“ zijn. Schepping is per definitie “bovennatuurlijk”. God en het bovennatuurlijke kunnen niet waargenomen of beproefd worden (zo beweren zij) en daarom kunnen een bijzondere schepping en/of Intelligent Design niet als wetenschap worden aangemerkt. Het gevolg hiervan is dat alle data gefilterd wordt door de vooringenomen, vooronderstelde en vooraf aanvaardde evolutieleer, zonder dat hierbij alternatieve theorieën worden overwogen.

Maar, de oorsprong van het universum en de oorsprong van het leven kan noch beproefd, noch waargenomen worden. Zowel schepping als evolutie zijn levensbeschouwingen die op een geloof zijn gebaseerd, wanneer ze over de oorsprong van het leven of het universum spreken. Geen van beide kan beproefd worden, omdat we geen miljarden (of duizenden) jaren terug in de tijd kunnen gaan om de oorsprong van het universum en de oorsprong van het leven waar te nemen. Evolutionistische wetenschappers wijzen de bijzondere schepping af op gronden die hun er logischerwijs ook toe zouden moeten dwingen om evolutie als een “wetenschappelijke“ verklaring voor de oorsprong af te wijzen. De evolutieleer sluit niet beter aan bij de definitie van “wetenschap“ dan het idee van de Bijbelse Schepping, in elk geval niet met betrekking tot de oorsprong. Men veronderstelt dat de evolutieleer de enige verklaring voor de oorsprong is die beproefd kan worden; en daarom is dit de enige theorie over de oorsprong die als “wetenschappelijk“ kan worden beschouwd. Dat is dwaasheid! Wetenschappers die voorstanders van de evolutieleer zijn wijzen een plausibele theorie over de oorsprong af zonder de verdiensten hiervan ook maar op een eerlijke manier te willen onderzoeken, eenvoudigweg omdat dit niet past in hun onlogische, bekrompen definitie van “de wetenschap“.

Als de bijzondere schepping waar is, dan is er ook een Schepper aan Wie wij verantwoording moeten afleggen. De evolutieleer geeft het atheïsme een voedingsbodem. De evolutieleer geeft atheïsten een basis voor een verklaring voor het leven waarin de Schepper God niet voorkomt. De evolutieleer ontkent de behoefte aan een God die in het heelal werkzaam is. De evolutieleer is het “scheppingsverhaal” voor de “religie” van het atheïsme. Volgens de Bijbel is de keuze duidelijk. We kunnen het Woord van onze almachtige en alwetende God geloven of we kunnen de onlogische, vooringenomen, “wetenschappelijke” verklaringen van dwazen geloven.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zegt de Bijbel over schepping versus evolutie?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries