settings icon
share icon
Vraag

Wat is de Klooftheorie? Is er iets tussen Genesis 1:1 en 1:2 gebeurd?

Antwoord


Genesis 1:1-2 verkondigt: "In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water". De Klooftheorie is het idee dat God een volledig functionele aarde schiep, met alle dieren inclusief de dinosauriërs en andere schepselen die we alleen kennen vanuit het fossielenbestand. Vervolgens zou, volgens de theorie, er iets gebeurd zijn waardoor de aarde compleet vernietigd werd—sommige speculeren dat het de val van Satan naar de aarde was—waardoor de aarde woest en leeg werd. Op dit punt begon God opnieuw en herschiep de aarde in zijn oorspronkelijke paradijsvorm zoals verder in Genesis beschreven wordt.

Er zijn teveel problemen met deze theorie om adequaat te beschrijven in een korte reactie, waarvan niet in de laatste plaats dat als er iets belangrijks gebeurd zou zijn tussen de twee verzen, God ons dat verteld zou hebben. God zou ons niet in onwetendheid laten speculeren over zulke belangrijke gebeurtenissen. Ten tweede verklaarde God in Genesis 1:31 dat Zijn schepping "zeer goed" was, wat Hij zeker niet gezegd kon hebben als het kwaad al de wereld in gekomen was door de val van Satan tijdens het "gat" tussen Genesis 1:1 en 1:2. Zo ook het fossielenbestand; als dat verklaard dient te worden aan de hand van miljoenen jaren in het gat, betekent het dat dood, ziekte en lijden de orde van de dag waren lang voordat de zondeval van Adam plaatsvond. Maar de Bijbel vertelt ons dat het Adams zonde was waardoor al het leven te maken kreeg met dood, ziekte en lijden: "Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben" (Romeinen 5:12).

Degenen die de Klooftheorie aanhangen doen dat terwille van de oude aarde- theorieën van moderne wetenschappers het geloof dat de aarde biljoenen jaren ouder is dan aangetoond kan worden door de genealogieën van de mens die in de Bijbel staan, op te tellen. Zelfs goed-bedoelende evangelisten hebben de oude aarde-theorie geaccepteerd, waardoor ze Genesis 1 grotendeels als een symbolische allegorie beschouwen, terwijl ze proberen de rest van de Schrift letterlijk te lezen. Het gevaar hierin is dat je moet bepalen waar je moet stoppen met allegoriseren en moet beginnen met het letterlijke interpreteren. Was Adam een letterlijke persoon? Hoe weten we dat? Als hij dat niet was, heeft hij dan wel echt de zonde in het menselijke ras gebracht, of kunnen we dat ook allegoriseren? En als er geen letterlijke Adam was om de zonde te introduceren die we allemaal erven, dan was er ook geen reden voor Jezus om aan het kruis te sterven. Een niet-letterlijke erfzonde ontkent de primaire reden voor het komen van Christus, zoals uitgelegd wordt in 1 Korintiërs 15:22: "Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden". Op dat moment wordt het Christendom zelf één grote grap en de Bijbel slechts een mooi boek met verhalen en fabels. Is het niet duidelijk waar dit soort "redenaties" ons brengt?

Genesis 1 kan simpelweg niet verzoend worden met het idee dat de schepping plaatsvond gedurende lange tijdsperiodes, of dat deze periodes plaatsvonden tussen Genesis 1:1 en 1:2. Wat vond er plaats tussen Genesis 1:1 en 1:2? Helemaal niets! Genesis 1:1 vertelt ons dat God de hemelen en de aarde schiep. Genesis 1:2 vertelt ons dat toen Hij de aarde net geschapen had, deze woest, leeg, en duister was; zij was nog niet af en er woonden nog geen schepselen. De rest van Genesis 1 vertelt ons hoe God de vormeloze, lege, en duistere aarde afmaakte door deze te vullen met leven, schoonheid en goedheid. De Bijbel is waar, letterlijk, en volmaakt (Psalm 19:7-9). De wetenschap heeft nog nooit iets dat in de Bijbel staat als onwaar bewezen en zal dat ook nooit doen. De Bijbel is de ultieme waarheid en daardoor de standaard waaraan wetenschappelijke theorieën beoordeeld zouden moeten worden; niet andersom.Terug naar Nederlandse home page

Wat is de Klooftheorie? Is er iets tussen Genesis 1:1 en 1:2 gebeurd?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries