settings icon
share icon
Vraag

Heeft hoofdstuk 1 van het boek Genesis het over letterlijke dagen van 24 uur?

Antwoord


Een zorgvuldige beschouwing van het Hebreeuwse woord voor "dag" en de context waarin dit woord gebruikt wordt in het boek Genesis zal tot de conclusie leiden dat "dag" betrekking heeft op een letterlijke tijdsperiode van 24 uur. Het Hebreeuwse woord yom, dat in het Nederlands vertaald wordt met "dag", kan meerdere betekenissen hebben. Het kan slaan op de 24 uur die de aarde nodig heeft om rond haar eigen as te draaien (zoals in de zin: "een dag heeft 24 uur"). Het kan betrekking hebben op dat gedeelte van de dag tussen zonsopgang en zonsondergang waarin er daglicht is (zoals in de zin: "het kan gedurende de dag behoorlijk warm worden, maar 's nachts koelt het af"). En het woord kan duiden op een niet verder gespecificeerde tijdsperiode (als in de zin: "in de dagen van mijn grootvader..."). In Genesis 7:11 wordt het gebruikt om een tijdsperiode van 24 uur aan te geven. In Genesis 1:16 wordt het woord gebruikt om de periode tussen zonsopgang en -ondergang aan te duiden. En in Genesis 2:4 gaat het om een onbepaalde tijdsperiode. Dus, wat betekent het woord dan in Genesis 1:5-2:2 wanneer het gebruikt wordt in combinatie met rangtelwoorden (d.w.z. de eerste dag, de tweede dag, de derde dag, de vierde dag, de vijfde dag, de zesde dag en de zevende dag)? Zijn dit perioden van 24 uur of iets anders? Zou yom hier kunnen slaan op een onbepaalde tijdsperiode?

We kunnen bepalen hoe yom in Genesis 1:5-2:2 geïnterpreteerd moet worden door heel eenvoudig de context te bekijken waarin het woord gebruikt wordt en deze context vervolgens te vergelijken met hoe het woord elders in de Schrift wordt gebruikt. Als we dit doen, dan laten we de Bijbel zichzelf interpreteren. Het Hebreeuwse woord yom wordt 2301 keer gebruikt in het Oude Testament. Buiten het boek Genesis betekent yom in combinatie met een getal (wat 410 keer voorkomt) zonder uitzondering een heel gewone dag, d.w.z. een tijdsperiode van 24 uur. Wanneer de woorden "avond" en "morgen" samen gebruikt worden (38 keer), dan slaat dit zonder uitzondering op een gewone dag. Wanneer yom gebruikt wordt in combinatie met "avond" of "morgen" (23 keer), dan duidt dit zonder uitzondering op een gewone dag. Yom in combinatie met "nacht" (52 keer) geeft zonder uitzondering aan dat het om een gewone dag gaat.

De context waarin het woord yom gebruikt wordt in Genesis 1:5-2:2 beschrijft elke dag als "de avond en de morgen". Hieruit blijkt duidelijk dat de schrijver van Genesis een tijdsperiode van 24 uur bedoelt. De verwijzingen naar "avond" en "morgen" hebben geen zinnige betekenis, tenzij zij betrekking hebben op een gewone dag van 24 uur. Tot in de 19e eeuw was dit de gebruikelijke interpretatie van Genesis 1:5-2:2. Toen vond er echter binnen de wetenschappelijke gemeenschap een verandering van zienswijze plaats. De sedimentaire gesteentelagen van de aarde werden op een andere manier geïnterpreteerd. Voordien werden de gesteentelagen gezien als bewijs voor de zondvloed; nu werd het idee van de zondvloed door de wetenschappelijke gemeenschap verworpen en werden de gesteentelagen gezien als bewijs voor een extreem oude aarde. Sommige goed bedoelende, maar vreselijk misleide Christenen probeerden vervolgens deze nieuwe anti-zondvloed, anti-Bijbelse interpretatie te verenigen met het Genesisverslag, door het woord yom te herinterpreteren als een uitgestrekte, niet nader bepaalde tijdsperiode.

De waarheid is dat een groot aantal van deze "oude aarde" interpretaties op foutieve aannames is gebaseerd. Maar we mogen onze lezing van de Bijbel niet laten beïnvloeden door koppige, bekrompen wetenschappers. Volgens Exodus 20:9-11 gebruikte God zes letterlijke dagen om de wereld te scheppen, als model voor de werkweek van de mens: werk zes dagen, rust dan één dag. God zou zeker alles in een oogwenk kunnen hebben geschapen als Hij dat had gewild. Maar blijkbaar had Hij ons al in gedachten voordat Hij ons schiep (op de zesde dag) en wilde Hij ons een voorbeeld geven dat wij zouden kunnen volgen.Terug naar Nederlandse home page

Heeft hoofdstuk 1 van het boek Genesis het over letterlijke dagen van 24 uur?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries