settings icon
share icon
שאלה

?מהי עמדת כתבי הקודש לגבי צריכת אלכוהול / יין? האם זהו חטא עבור מאמין לצרוך אלכוהול / יין

תשובה


הכתובים מכילים פסוקים רבים שמעודדים אנשים להתרחק מאלכוהול, או מיין ושכר (ויקרא י' 9; במדבר ו' 3; דברים י"ד 26; כ"ט 6; שופטים י"ג 4, 7, 14; שמואל א' א' 15; משלי כ' 1; ל"א 4, 6; ישעיהו ה' 11, 22; כ"ד; כ"ח 7; כ"ט 9; נ"ה 12; מיכה ב' 11; לוקס א' 15). הכתובים לא אוסרים בהכרח על המאמין המשיחי לשתות בירה, יין או כל משקה אחר שמכיל אלכוהול. המאמינים מצווים להימנע ממצב של השתכרות (אל האפסים ה' 18), ומגנים את ההשתכרות ואת השפעתה (משלי כ"ג 29-35). המאמינים מצווים גם לא להניח לגופם להיות נתון לשליטת דבר כלשהו שעשוי לגרום להם להתמכרות (הראשונה אל הקורינתים ו' 12; השנייה אל פטרוס ב' 19). בנוסף לכך הכתובים אוסרים על המאמינים לעשות דבר כלשהו שעשוי לפגוע במאמינים אחרים או לעודד אותם לחטוא כנגד מצפונם (הראשונה אל הקורינתים ח' 9-13). לפיכך, אני לא יכול לראות איך מאמינים יכולים לומר שהם צורכים אלכוהול לכבודו של אלוהים (הראשונה אל הקורינתים י' 31).

ישוע הפך מים ליין. נראה שישוע גם הוא שתה יין מידי פעם (יוחנן ב' 1-11; מתי כ"ו 29). בתקופת הברית החדשה, המים היו מזוהמים. ללא הטיהור המודרני היו המים מלאים בבקטריות, חיידקים וזיהומים אחרים. הדבר נכון גם כיום לגבי רוב מדינות העולם השלישי. מסיבה זו אנשים שתו יין (או מיץ ענבים) לעתים קרובות שכן הסיכוי לזיהום במקרה כזה היה קטן יותר. בראשונה אל טימותיאוס ה' 23, שאול מורה לטימותיאוס לחדול מלשתות מים (שככל הנראה גרמו לו לבעיות מעיים) ולשתות יין במקום זאת. המילה היוונית שמתארת יין בכתובים היא מילה שמתארת יין שנעשה בו שימוש בימי חול. בימים ההם יין היה תוסס, אבל לא כמו בימינו. זה לא מדויק לומר שהכתובים למעשה מדברים על מיץ ענבים, אבל זה גם לא מדויק לומר שהיין הכיל את אותה רמת אלכוהול אותה אנחנו מוצאים ביינות בימינו. שוב, הכתובים לא אוסרים בהכרח על מאמינים לשתות אלכוהול שכשלעצמו אינו גורם משחית שמוביל לחטא. ההשתכרות וההתמכרות לאלכוהול הן הדבר ממנו על כל מאמין להימנע (אל האפסים ה' 18; הראשונה אל הקורינתים ו' 12).

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהי עמדת הכתובים בנוגע לצריכת אלכוהול?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries