?מהם שבעת החטאים שדינם מוות


שאלה: מהם שבעת החטאים שדינם מוות?

תשובה:
אנשים רבים פוחדים מרשימת שבעת החטאים שאלוהים כביכול לא יסלח עליהם. רשימה זו ידועה בכינוי "שבעת החטאים שדינם מוות". הרעיון של "שבעת החטאים שדינם מוות" מבוסס על כתבי הקודש? כן ולא. במשלי ו' 19-16 נאמר: "שש הנה שנא ה' ושבע תועבות נפשו: 1) עיניים רמות, 2) לשון שקר, 3) וידיים שופכות דם נקי, 4) לב חורש מחשבות אוון, 5) רגלים ממהרות לרוץ לרעה, 6) יפיח כזבים עד שקר, 7) ומשלח מדנים בין אחים". עם זאת, רשימה זו היא לא מה שרוב האנשים מבינים כ"שבעת החטאים שדינם מוות".

"שבעת החטאים שדינם מוות" הם: גאווה, קנאה, גרגרנות, תאווה, כעס, תאוות בצע ועצלנות. למרות שכל פריט מרשימה זו הוא ללא ספק חטא, הרי שהכתובים בשום מקום לא מגדירים אותם כחטאים שדינם מוות. הרשימה המסורתית של שבעת החטאים שדינם מוות יכולה לשמש כדרך יעילה לחלק לקטגוריות את החטאים הרבים והשונים שקיימים בעולם. כמעט כל סוג של חטא יכול להימנות תחת אחת הקטגוריות האלה. עם זאת, חשוב להבין ששבעת החטאים האלה אינם "קטלניים" יותר מכל חטא אחר. התוצאה של כל חטא וחטא היא מוות (אל הרומים ו' 23). אך תודה לאלוהים, שכן דרך בנו ישוע המשיח, כל חטאינו, כולל "שבעת החטאים שדינם מוות" נסלחו (מתי כ"ו 28; מעשי השליחים י' 43; אל האפסיים א' 7).

English
חזור לעמוד הבית בעברית
מהם שבעת החטאים שדינם מוות?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים