settings icon
share icon
שאלה

?כיצד אוכל להתגבר על החטא בחיי

תשובה
כתבי הקודש מדברים על האמצעים שעומדים לרשותנו אם אנחנו באמת ובתמים רוצים להתגבר על החטא:

1) רוח הקודש – אחת מהמתנות שאלוהים העניק לנו (לגופו) כדי שנוכל לחיות חיי ניצחון הוא רוח הקודש. באגרת אל הגלטים ה' 25-16 אלוהים עומד על הניגוד בין מעשי הבשר לבין פירות רוח הקודש. פסוקים אלה קוראים לנו להתהלך ברוח. כן, רוח הקודש אומנם נמצא כבר בקרב המאמינים שקיבלו את ישוע לליבם, אבל לפי הפסוקים האמורים עלינו "להתהלך ברוח", כלומר להיכנע לשליטתו. עלינו לבחור להניח לרוח הקודש לכוון את חיינו במקום לרדוף אחר מאוויי הבשר (דברים חומריים).

חייו של שמעון כיפא הם עדות ניצחת להבדל שרוח הקודש יכול לחולל בחייו של המאמין. לפני שהתמלא ברוח הקודש, כיפא התכחש לישוע שלוש פעמים, אך לאחר שרוח הקודש מילא את ליבו הוא הצהיר שילך אחריו אפילו במחיר חייו. לאחר שהתמלא ברוח קודש, הוא דיבר בחג השבועות בפתיחות ובתוקף על המושיע שלו.

אנחנו "מתהלכים ברוח" כשאיננו מנסים לחסום את לחישות רוח הקודש (או בלשון הראשונה אל התסלוניקים ה' 19, "להעציב את רוח הקודש"), אלא מבקשים להתמלא ברוח (אל האפסים ה' 21-18). איך יכול אדם להתמלא ברוח הקודש? בראש ובראשונה, בדיוק כמו בימי התנ"ך, זוהי עודנה החלטתו של אלוהים. באירועים ספציפיים בתנ"ך אלוהים בחר למלא ברוח קודשו אנשים דרכם הוא בחר להשלים את המשימה אותה הוא רצה להגשים (ראה בראשית מ"א 38; שמות ל"א 3; במדבר כ"ד 2; שמואל א' י' 10 ועוד). באגרת אל האפסים ה' 21-18 ובאגרת אל הקולוסים ג' 16 אנחנו מוצאים עדות לעובדה שאלוהים בחר למלא ברוח קודשו את אלה ש"מילאו" את עצמם בדברו. עובדה זו מובילה אותנו לאמצעי הבא שמסייע בידנו להתגבר על החטא.

2) כתבי הקודש, דבר אלוהים – בשנייה אל טימותיאוס ג' 17-16 נאמר שאלוהים נתן לנו את דברו כדי לצייד ולהכשיר אותנו לכל מעשים טובים. דבר אלוהים מלמד אותנו איך נוכל לחיות בהתאם למה שאנחנו מאמינים בו; הוא מראה לנו שגם כשאנחנו בוחרים ללכת בדרך השגויה, הוא עוזר לנו לחזור אל התלם הישר ולהתמיד בו. כנאמר באגרת אל העברים ד' 12 "שהרי דבר האלוהים חי ופועל, וחד הוא מחרב פיפיות וחודר עד להבדיל בין נפש לרוח ובין פרקים למח העצמות, ובוחן מחשבות הלב וכוונותיו". דבר אלוהים רואה גם את הבעיות שאין בכוחנו להתגבר עליהן בעצמנו. מחבר ספר תהילים מדבר על הכוח משנה החיים שקיים בדבר אלוהים במזמור קי"ט 9, 11, 105, כמו גם במקומות אחרים. ליהושע נאמר כי המפתח להצלחתו בהכנעת אויביו (כהקבלה למאבק הרוחני אותו אנחנו מנהלים) הוא לשנן את דבר אלוהים, להגות בו יומם ולילה ולשעות לנאמר בו. למרות הנחיותיו של אלוהים, שמבחינה צבאית לא נשמעו הגיוניות, יהושע בחר לציית. זה היה המפתח לניצחונות שנחל בקרבות לכיבוש הארץ המובטחת.

לעיתים קרובות אנחנו מתייחסים לאמצעי הזה בצורה שטחית למדי. תשומת הלב שלנו אליו מסתכמת בכך שאנחנו לוקחים את ספר הכתובים שלנו לקהילה או בקריאה של קטע קצר או פרק אחד בכתובים ליום. אבל אנחנו לא משננים את הנאמר בו, הוגים בו או מתרכזים בו ולא מחפשים יישומים שיתאימו לחיינו או מתוודים על החטאים שנחשפים לנגד עינינו כשאנחנו קוראים בו. בנוסף לכך, אנחנו גם לא מהללים את אלוהים על המתנות שהוא מגלה ומעניק לנו דרך הכתובים. לעיתים קרובות כשזה מגיע לכתובים אנחנו סובלים מ"בעיות אכילה". או שאנחנו מעכלים רק מידה מספקת של אמת מכתבי הקודש כדי להישאר חיים מבחינה רוחנית כשאנחנו "ניזונים" מדבר אלוהים רק כשאנחנו מבקרים בקהילה (אבל לא די בכך כדי לחיות חיים משיחיים בריאים), או שאנחנו "אוכלים" ממנו בצורה תכופה אבל לא מקדישים את הזמן הנדרש כדי להגות בנאמר כדי לקבל את התזונה הרוחנית הנאותה לה אנחנו זקוקים.

חשוב להדגיש בנקודה זו שאם עדיין לא הנהגת לעצמך מנהג של לימוד דבר אלוהים על בסיס יומיומי בצורה מעמיקה, למשל באמצעות לימוד ושינון בעל פה של קטע מן הכתובים שרוח הקודש חקק על לבך, אני מציע שתתחיל לאמץ מנהג זה. אני ממליץ גם שתתחיל לכתוב ביומן (אתה יכול להשתמש במחשב אם אתה מדפיס מהר או בכתב יד). סגל לעצמך הרגל לא להניח את כתבי הקודש עד שתכתוב לפחות דבר אחד שנגע לליבך. לפעמים אני מעלה על הכתב את התפילה שלי לאלוהים ומבקש ממנו לעזור לי להשתנות כשאני מבין שכתבי הקודש מצביעים על צורך לשינוי כלשהו בחיי. הכתובים הם כלי שמשמש את רוח הקודש בחיינו ובחייהם של אחרים (אל האפסים ה' 17), הם חלק נחוץ וחשוב במגן שאלוהים העניק לנו כדי שנוכל להלחם את המלחמה הרוחנית שמשחרת לפתחנו (אל האפסים ו' 18-12)!

3) תפילה – התפילה היא אמצעי בעל חשיבות תהומית שהעניק לנו אלוהים. גם היא, למרבה הצער, היא אמצעי שמאמינים רבים עושים בו שימוש לעיתים קרובות רק "כמס שפתיים", אבל בפועל מזניחים אותו. אנחנו לוקחים חלק באסיפות תפילה, זמן תפילה וכיוצא באלה, אבל זו לא התפילה אודותיה אנחנו קוראים בעדויות על גוף המשיח בראשית דרכו (מעשי השליחים ג' 1; ד' 31; ו' 4, י"ג 3-1). שאול שב ומזכיר איך הוא התפלל עבור אלה שהוא דאג להם. לעיתים קרובות מדי אנחנו מזניחים את האמצעי הנהדר הזה שניתן לנו כמתנה משמים. אלוהים סיפק לנו הבטחות נפלאות בכל הקשור לתפילה (מתי ז' 11-7; לוקס י"ח 8-1; יוחנן ו' 27-23; הראשונה ליוחנן ה' 15-14 ועוד). אפילו בקטע שמכין אותנו למלחמה הרוחנית שתעמוד בפנינו שאול משתמש בתפילה (אל האפסים ו' 18)!

מהי החשיבות שיש לתפילה? בוא נבחן את חייו של שמעון כיפא כדי למצוא את התשובה לשאלה זו. כשישוע שהה עם תלמידיו בגת שמנים והתפלל, שמעון ישן. ישוע העיר אותו ואמר, "היו ערים והתפללו כדי שלא תבואו לידי נסיון. אמנם הרוח חפצה, אבל הבשר חלש" (מתי כ"ו 41). כמו שמעון כיפא, גם אתה רוצה לעשות את הדבר הנכון, אבל אינך מוצא את הכוח לעשות כן. אנחנו צריכים לעקוב אחר האזהרות של אלוהים, להמשיך ולחפש, להמשיך ולדפוק, להמשיך ולבקש ... והוא יספק לנו את הכוח שאנחנו זקוקים לו (מתי ז' 7). אבל עלינו להעניק לאמצעי זה יותר מאשר "מס שפתיים".

אני לא אומר שתפילה היא קסם. לא זו כוונתי. אלוהים הוא אדיר. תפילה היא פשוט ההכרה במגבלות שלנו ובכוחו הבלתי נדלה של אלוהים, ופנייה אל אותו הכוח לעשות דרכנו את מה שהוא רוצה שנעשה, ולא את מה שאנחנו רוצים לעשות (הראשונה ליוחנן ה' 15-14).

4) הקהילה – האמצעי האחרון שניתן לנו גם הוא דבר שאנחנו נוטים להתעלם ממנו. כשישוע שלח את תלמידיו, הוא שלח אותם שניים שניים (מתי י' 1). כשאנחנו קוראים בספר מעשי השליחים, אנחנו רואים שהשליחים לא יצאו לבדם אלא בקבוצות של שניים או יותר. ישוע אמר שבמקום בו שניים או שלושה יאספו יחדיו בשמו, הוא יהיה בקרבם (מתי י"ח 20). הוא מצווה עלינו שלא לעזוב את קהילותינו ולהתאסף יחדיו כפי שנהגו המאמינים הראשונים לעשות במטרה לעודד אחד את השני באהבה ולמעשים טובים (אל העברים י' 25-24). ישוע קורא לנו להתוודות על החולשות שלנו אחד בפני השני (יעקב ה' 16). בספר משלי, נאמר לנו כי "ברזל בברזל יחד" , כך שאדם אחד "משחיז" בעידוד ובאהבה את רעהו (משלי כ"ז 7). יש כוח במספרים, כנאמר "... והחוט המשולש לא במהרה ינתק" (קהלת ד' 12-11).

יש שמצאו אח או אחות במשיח איתם הם נפגשים או מתקשרים וחולקים את החוויות של הליכתם עם ישוע, את הקשיים, השמחה וכדומה, ומתחייבים להתפלל אחד עבור השני ולשמור אחד על השני על ידי יישום דבר אלוהים בחייהם וביחסיהם.

לפעמים שינויים באים במהירות. פעמים אחרות, השינוי הוא איטי. אבל אלוהים הבטיח לנו שכשנשתמש באמצעים שהוא סיפק בידינו, הוא יחולל את השינויים הנדרשים בחיינו. החזק מעמד ודע שהוא נאמן להבטחותיו.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

איך אוכל להתגבר על החטא בחיי?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries