?כיצד אני יכול לדעת שמשהו הוא חטא


שאלה: איך אוכל לדעת אם דבר כלשהו הוא בגדר חטא או לא?

תשובה:
בכדי לענות על שאלה זו יש לתת את הדין על שתי נקודות.

ישנם מעשים שהכתובים מגדירים מפורשות כחטא. דוגמאות לרשימות שכאלה אנחנו מוצאים במשלי ו' 19-16; הראשונה אל הקורינתים ו' 10-9; אל הגלטים ה' 21-19. כתבי הקודש מציגים את פעולות החטא כמעשים שאלוהים מתנגד להם; מעשים כמו רצח, ניאוף, שקר, גניבה וכיו"ב. הכתובים מתארים מעשים שכאלה כחטא באופן שאינו משתמע לשתי פנים.

מאידך, קשה יותר לקבוע מהי ההגדרה של חטא שכתבי הקודש אינם מכנים חטא באופן ברור. ישנו עקרון כללי שמנחה אותנו כאשר נושא מסויים אינו מתואר או מוזכר בכתובים. ראשית, כשאין סימוכין מקראיים ספציפיים שעוסקים בדבר מסוים, עלינו לשאול לא אם המעשה או הדבר הוא שגוי, אלא אם הוא טוב וראוי. כתבי הקודש קוראים לנו להתהלך בחוכמה (אל הקולוסים ד' 5). הימים שיש לנו עלי אדמות הם קצרים ויקרים בהשוואה לנצח, ואל לנו לבזבז את הזמן בדברים אנוכיים, אלא להשתמש בו כדי לבנות והשפיע נועם על הסובבים אותנו (ראה אל האפסים ד' 29).

דרך מועילה לבדוק עם דבר כלשהו הוא חטא או לא, היא לבחון אם אנחנו בכנות, במצפון נקי, מסוגלים לבקש מאלוהים לברך ולהשתמש בפעילות המסוימת הזאת למטרותיו ותוכניתו. "ובכן אם תאכלו או תשתו, או כל מה שתעשו - עשו את הכל למען כבוד אלוהים" (הראשונה אל הקורינתים י' 31). אם יש מקום כלשהו לספק אם המעשה רצוי בעיני אלוהים, הרי שעדיף לוותר עליו מכל וכל. "וכל מה שאינו מתוך אמונה חטא הוא" (אל הרומים י"ד 23). עלינו לזכור שגופנו, כמו גם נשמתנו, נפדו והם שייכים לאלוהים. "האם אינכם יודעים כי גופכם הוא היכל של רוח הקודש השוכנת בתוככם, אשר קבלתם אותה מאת אלוהים, וכי אינכם שייכים לעצמכם? הלא במחיר נקניתם, לכן כבדו את אלוהים בגופכם" (הראשונה אל הקורינתים ו' 20-19). אמת נפלאה זו צריכה להשפיע על מה שאנחנו עושים ומה שאנחנו חושפים אליו את גופנו.

עלינו לבחון את מעשינו לא רק ביחס לאלוהים אלה גם בכל הנוגע להשפעתם על בני משפחתנו, חברינו ועל הזולת באופן כללי. גם אם דבר מסויים אינו מכאיב לנו או פוגע בנו באופן אישי, אם יש לו השפעה מזיקה על אדם אחר, הרי שזו עוולה. "מוטב שלא לאכול בשר ולא לשתות יין ולהמנע מכל מה שיש בו כדי להכשיל את אחיך... אנחנו החזקים חייבים לשאת את חולשות החלשים ולא לבקש הנאה לעצמנו" (אל הרומים י"ד 21, ט"ו 1).

לסיום, זכור שישוע המשיח הוא אדוננו ומושיענו, ואין לשום דבר אחר רשות לקחת עדיפות על הנכונות שלנו להכנע לרצונו. אין מנהג או בילוי, או שאיפה שאנחנו צריכים לתת להם עדיפות על חיינו – רק לישוע יש את הסמכות הזו. "הכל מותר לי, אבל לא הכל מועיל. הכל מותר לי, אך לא אשתעבד לשום דבר" (הראשונה אל הקורינתים ו' 12). "וכל מה שתעשו, הן באמר הן במעשה, עשו הכל בשם האדון ישוע והודו לאלוהים אבינו באמצעותו" (אל הקולוסים ג' 17).

English
חזור לעמוד הבית בעברית
איך אוכל לדעת אם דבר כלשהו הוא בגדר חטא או לא?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים