settings icon
share icon
שאלה

?מה אומרים הכתובים על קעקועים/ פירסינג

תשובה


בתנ"ך מצווים בני ישראל: “ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתובת קעקע לא תתנו בכם; אני ה'" (ויקרא י"ט 28) למרות שהמאמינים כיום אינם נתונים תחת עול מצוות התורה (אל הרומים י' 4; אל הגלטים ג' 23-25; אל האפסים ב' 15), העובדה שמלכתחילה ניתנה בכלל מצווה נגד קעקועים צריכה לעורר בנו שאלות. בברית החדשה אין התייחסות כלשהי לשאלה אם מותר למאמין לקעקע את בשרו, אם לאו.

כשזה מגיע לקעקועים ופירסינג, אנחנו יכולים לבחון את עצמנו ולראות אם אנחנו בכנות ובמצפון נקי יכולים לבקש מאלוהים לברך את הפעילות המסוימת הזו כפעילות שנועדה לתת לו כבוד. “ובכן אם תאכלו או תשתו, או כל מה שתעשו - עשו את הכל למען כבוד אלוהים” (הראשונה אל הקורינתים י' 31). הברית החדשה אינה מצווה נגד קעקועים או פירסינג, אבל אנחנו גם לא מוצאים בה סיבה כלשהי להאמין שאלוהים תומך בהם.

נקודה נוספת שעלינו לתת עליה את הדין היא הצניעות. הכתובים מורים לנו להתלבש בצניעות (הראשונה לטימותיאוס ב' 9). אחד ההיבטים של לבוש צנוע בא לידי ביטוי בכך שאנו מבטיחים שכל חלק בגופנו יהיה מכוסה בהתאם. מכל מקום, המשמעות האמיתית של צניעות היא לא למשוך תשומת לב לעצמנו. אנשים שלבושים בצניעות מתלבשים בצורה שלא מושכת אליהם תשומת לב. קעקועים ופירסינג מן הסתם מושכים תשומת לב. מעצם מהותם קעקועים ופירסינג הם לא צנועים.

עקרון מקראי חשוב בנוגע לנושאים שהכתובים אינם דנים בהם באופן פרטני הוא שאם יש מקום לספק שהמעשה רצוי לאלוהים, אז הבחירה המוצלחת ביותר עבורנו היא לא לקחת חלק באותה פעילות. "אך האוכל ובליבו ספק - אשם, כי לא מתוך אמונה פעל. וכל מה שאינו מתוך אמונה חטא הוא" (אל הרומים י"ד 23). עלינו לזכור שגופנו ונשמתנו שוחררו והם שייכים לאלוהים. למרות שבאגרת הראשונה אל הקורינתים ו' 19-20 אין התייחסות ספציפית לקעקועים או לפירסינג, מובע כאן עיקרון, “האם אינכם יודעים כי גופכם הוא היכל של רוח הקודש השוכנת בתוככם, אשר קבלתם אותה מאת אלוהים, וכי אינכם שייכים לעצמכם? הלא במחיר נקניתם, לכן כבדו את אלוהים בגופכם". אמת נפלאה זו צריכה להשפיע על מה שאנחנו עושים עם גופנו. אם הגוף שלנו שייך לאלוהים, עלינו לוודא שיש לנו רשות ברורה לפני שאנחנו "מסמנים" אותו בקעקועים ופירסינג.

English



חזור לעמוד הבית בעברית

מה אומרים הכתובים על קעקועים ופירסינג?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries