settings icon
share icon
שאלה

?מהי ביאתו השנייה של ישוע

תשובה


ביאתו השנייה של ישוע המשיח היא התקווה של המאמין שאלוהים שולט בכל, והוא נאמן להבטחותיו ולנבואות שבכתבי הקודש. בביאתו הראשונה, ישוע בא לעולם כתינוק שהונח באבוס בבית לחם, בדיוק כפי שחזו נביאי התנ"ך. ישוע הגשים נבואות רבות על המשיח בעת לידתו, חייו, שירותו, מותו ותחייתו. עם זאת, ישנן מספר נבואות משיחיות שישוע טרם הגשים. נבואות אלה יתגשמו כשישוע המשיח יחזור אל העולם בשנית. כשבא לעולם לראשונה, ישוע היה העבד הסובל. כשיבוא לעולם בשנית, הוא יהיה המלך המנצח. בביאתו הראשונה, ישוע בא בנסיבות עלובות במיוחד. כשיבוא בשנית, צבאות השמים יתלוו אליו בכבוד ותפארת.

נביאי התנ"ך לא הבחינו בין שתי הביאות של המשיח. אנחנו יכולים לראות עדות לכך בפסוקים כמו ישעיהו ז' 14; ט' 7-6 ; ובזכריה י"ד 4. כתוצאה מכך, לעיתים נדמה שהנבואות מדברות על שני אנשים שונים. חוקרים יהודים רבים האמינו שישנם שני משיחים – המשיח הסובל, שמכונה גם משיח בן יוסף, והמשיח המנצח, או משיח בן דוד. מה שהם לא השכילו להבין היה שאותו המשיח ימלא את שני התפקידים גם יחד. ישוע הגשים את תפקידו של המשיח הסובל (ישעיהו פרק נ"ג) כשבא לעולם בפעם הראשונה. הוא יגשים את תפקידו של מושיע ישראל והמשיח המולך בביאתו השנייה. בזכריה י"ב 10 ובהתגלות א' 7, אנחנו קוראים על ביאתו השנייה, כשכולם יביטו "אליו את אשר דקרו". עם ישראל וכל העולם יתאבלו על שלא קיבלו את המשיח כשבא בפעם הראשונה.

לאחר עלייתו של ישוע לשמים, המלאכים הכריזו, "אנשי הגליל, למה אתם עומדים ומסתכלים אל השמים? ישוע זה אשר נישא מעליכם השמימה - בוא יבוא באותו אופן שראיתם אותו עולה לשמים" (מעשי השליחים א' 11). בזכריה י"ד 4 אנחנו למדים היכן בדיוק יהיה המיקום בו תתרחש ביאתו השנייה של ישוע - הר הזיתים בירושלים. במתי כ"ד 30 נאמר, "אז יראה אות בן האדם בשמים ואז יספדו כל משפחות הארץ ויראו את בן האדם בא עם ענני השמים בגבורה ובכבוד רב". בטיטוס ב' 13 מתוארת שיבתו של ישוע כ"הדר אלוהינו הגדול".

בהתגלות י"ט 16-11 מתוארת ביאתו השנייה של ישוע בפרטי פרטים: "ראיתי את השמים פתוחים והנה סוס לבן והיושב עליו נקרא נאמן ואמיתי; בצדק הוא שופט ולוחם. עיניו שלהבת אש, על ראשו עטרות רבות, ויש לו שם כתוב אשר אין איש יודע אותו מלבדו. הוא לבוש בגד טבול בדם ושמו נקרא דבר האלוהים. צבאות השמים יוצאים אחריו, רכובים על סוסים לבנים ולבושים בוץ לבן וטהור. מפיו יוצאת חרב חדה להכות בה את הגויים והוא ירעם בשבט ברזל. הוא דורך את גת היין של חרון אף אלוהי צבאות, ועל בגדו ועל ירכו כתוב שם: 'מלך המלכים ואדון האדונים' ".

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהי ביאתו השנייה של ישוע?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries