settings icon
share icon
שאלה

?מה אמור לקרות עפיי נבואת אחרית הימים

תשובה


כתבי הקודש לא חוסכים בפרטים אודות אחרית הימים. כמעט כל ספר בכתובים מכיל נבואה כלשהי שעוסקת בנושא. מאחר ומדובר במספר כה גדול של נבואות ופרטים, במסגרת זו נביא רק סיכום קצר של מה שעתיד לקרות באחרית הימים לפי הכתובים.

אז מה עתיד לקרות?

ישוע יבוא וייקח אליו את כל המאמינים שנולדו מחדש – מה שמכונה לעיתים קרובות "ההלקחות" (הראשונה אל התסלוניקים ד' 18-13; הראשונה אל הקורינתים ט"ו 51). מאמינים אלה יעמדו לפני כס המשפט של המשיח ויתוגמלו או יאבדו את גמולם בהתאם למעשיהם. הם ישפטו רק בהתאם לחוסר הפעילות ואי הציות שלהם, אך לא יאבדו את חיי הנצח שלהם (הראשונה אל הקורינתים ג' 15-11; השנייה אל הקורינתים ה' 10).

צורר המשיח (החיה) יעלה לשלטון ואז תתממש הנבואה על ברית שלום בת שבע שנים עִם עַם ישראל (דניאל ט' 27). תקופה זו מכונה גם הצרה הגדולה. בתקופת הצרה הגדולה יהיו מלחמות, בצורות, מגפות ואסונות טבע. אלוהים ישפוך את זעמו על החטא, הרוע והרשע. ארבעה רוכבים, שבעה חותמות, שופרות וקערות משפט יופיעו במשך תקופה זו.

באמצע שבע השנים, צורר המשיח יפר את ברית השלום שלו עם ישראל ויצא במלחמה נגדם. צורר המשיח יחולל מעשי תועבה וחורבן ויקים פסל בדמותו בבית המקדש כדי שיעבדו אותו (דניאל ט' 27; השנייה אל התסלוניקים ב' 10-3). המחצית השנייה של תקופה זו מכונה עת צרת יעקב.

בסיומן של שבע השנים, צורר המשיח יצא למתקפה הסופית על ירושלים שתגיע לשיאה בקרב במגידו. ישוע המשיח ישוב וילחם נגד צורר המשיח ונגד צבאו וישליך אותם אל אגם האש (התגלות י"ט 21-11). ישוע אז יכבול את השטן ויאסור אותו בתהום לתקופה של אלף שנים במהלכן ישלוט בממלכה שיכונן עלי אדמות (התגלות כ' 6-1).

בסופן של אלף השנים, השטן ישוחרר מכבליו, ינוצח שוב, ואז יושלך לנצח אל אגם האש (התגלות כ' 10-7). המשיח ישפוט את כל אלה שלא האמינו וישליך אותם לאגם האש (שם 15-10). ישוע אז ינחה את המאמינים בו אל השמים החדשים והארץ החדשה – המקום בו ישהו המאמינים לנצח. לא יהיה עוד חטא, צער, או מוות. ירושלים החדשה תרד מן השמים (התגלות, פרקים כ"א-כ"ב).

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מה בדיוק אמור לקרות על פי נבואות אחרית הימים?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries