settings icon
share icon
שאלה

מהי מלכות אלף השנים?

תשובה


מלכות אלף השנים היא תקופת מלכותו של ישוע המשיח על הארץ. יש שמבינים את הביטוי אלף שנים בצורה אלגורית. ואחרים רואים בו תיאור ציורי בלבד של "תקופת זמן ארוכה”. כתוצאה מכך, ישנם כאלה שלא מצפים שישוע אכן ימלוך באופן פיזי עלי אדמות. עם זאת, בהתגלות ב' 7-2 מוזכרת מלכות אלף השנים באופן ספציפי ובהרחבה שש פעמים. אם אלוהים היה רוצה שנבין את משמעות הביטוי רק "כתקופת זמן ארוכה”, הוא יכול היה לעשות זאת בקלות ללא הזכרה מפורשת ומפורטת של מסגרת הזמן המדויק.

כתבי הקודש אומרים לנו שכשישוע יחזור לארץ הוא ימלוך בירושלים, וישב על כס דוד (לוקס א' 33-32). הבריתות הבלתי-מותנות שניתנו לעם ישראל דורשות את חזרתו הפיזית, פשוטו כמשמעו, של ישוע כדי לכונן את ממלכתו. הברית בין הבתרים שכרת אלוהים עם אברהם מבטיחה את הארץ לצאצאיו, עם ישראל, כמו גם שליט וברכה רוחנית (בראשית י"ב 3-1). הברית הבאה מבטיחה לישראל שיקום, חזרה ויישוב הארץ (דברים ל' 10-1). ברית דוד מבטיחה לישראל מלך מבית דוד – וכתוצאה מכך מנוחה מכל אויביהם (ירמיהו ל"א 34-31).

הבריתות האלה יתגשמו כשישוע ישוב אלי אדמות, ועם ישראל יתקבץ ויחזור מן מהגולה (מתי כ"ד 31), יאמין (זכריה י"ב 14-10), וישב בארץ תחת שלטונו של ישוע המשיח. כתבי הקודש מדברים על תנאי הסביבה שיכונו במשך מלכות אלף השנים, שיהיו מושלמים באופן פיזי ורוחני. זה יהיה זמן של שלום (מיכה ד' 4-2; ישעיהו ל"ב 18-17); אושר (ישעיהו ס"א 7, 10) נחמה (ישעיהו מ' 2-1); לא יהיו עוד עוני (עמוס ט' 15-13) או מחלה (יואל ב' 29-28). כתבי הקודש אומרים גם שרק המאמינים יוכלו להיכנס למלכות אלף השנים. כפועל יוצא מכך, זו תהיה תקופה של צדק מוחלט (מתי כ"ה 37; תהילים כ"ג 4-3); צייתנות (ירמיהו ל"א 33); קדושה (ישעיהו ל"ה 8); אמת (ישעיהו ס"ה 16); והתמלאות ברוח הקודש (יואל ב' 29-28). ישוע ישלוט כמלך (ישעיהו ט' 7-3; י"א 10-1), ודוד ימשול לצידו (ירמיהו ל"ג 15, 17, 21; עמוס ט' 11). בני אצולה ומושלים ישלטו גם הם לצידו (ישעיהו ל"ב 1; מתי י"ט 28). ירושלים תהיה המרכז הפוליטי של העולם (זכריהו ח' 3).

בהתגלות כ' 7-2 הכתובים מספקים לנו את אורך הזמן המדוייק של מלכות אלף השנים. אך גם ללא פרקים אלה, הכתובים מלאים באין ספור הצהרות אודות שליטתו ומלכותו של המשיח בארץ. ההתגשמות של רבות מבריתות אלוהים והבטחותיו מותנית בקיומה של מלכות עתידית באופן מילולי ופיזי. לפיכך אין כל בסיס מוצק לדחות הבנה מילולית של הביטוי מלכות אלף השנים.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהי מלכות אלף השנים?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries