settings icon
share icon
שאלה

?מהם הסימנים לאחרית הימים

תשובה


במתי כ"ד 8-5 אנחנו מוצאים כמה רמזים חשובים שיכולים לסייע בידינו להבחין ולזהות את ביאת אחרית הימים. "רבים יבואו בשמי ויאמרו 'אני המשיח' ויתעו רבים. ואתם עתידים לשמוע מלחמות ושמועות מלחמה. שימו לב, אל תבהלו; כי צריך להיות הדבר הזה, ובכל זאת עוד לא בא הקץ. גוי יקום על גוי וממלכה על ממלכה ויהיו רעב ורעידות אדמה במקומות רבים, אך כל אלה ראשית הצרות". עלייה בהופעתם של נביאי שקר, עלייה במלחמות ובבצורות, מגפות ואסונות טבע – אלה הם הסימנים שמעידים על ביאת אחרית הימים. יחד עם זאת, אפילו בקטע הזה ניתנת לנו אזהרה. עלינו להיזהר שלא נטעה (מתי כ"ד 4), שכן אירועים אלה הם רק ראשיתם של חבלי הלידה (פס' 8), הקץ עוד צריך לבוא (פס' 6).

פרשנים רבים גורסים שרעידות אדמה, מהפכים פוליטיים, וכל מתקפה שהיא על ישראל מהווים סימנים לאחרית הימים שמתקרבת בצעדי ענק. למרות שאירועים אלה מהווים סימנים לאחרית הימים, הם לא בהכרח מציינים את ביאתם. השליח שאול הזהיר ואמר שאחרית הימים תביא לעלייה גדולה בלימודי שקר. "הרוח אומרת בפרוש, שברבות הימים יסטו אנשים מן האמונה ויפנו לרוחות מטעות ולתורות של שדים" (הראשונה לטימותיאוס ד' 1). תקופת אחרית הימים מתוארת כימים מסוכנים בגלל התגברות טבע הרשע של האדם ומעשיהם של אלה שבאופן פעיל בורחים מן האמת (השנייה לטימותיאוס ג' 9-1; ראה גם השנייה לתסלוניקים ב' 3).

סימנים נוספים לביאת אחרית הימים כוללים גם את הבנייה המחודשת של בית המקדש בירושלים, התגברות העוינות כלפי ישראל, והתקדמות לקראת ממשלה עולמית אחת. האות החשוב ביותר לביאת אחרית הימים הוא עם ישראל. בשנת 1948 הוכרה ישראל כמדינה עצמאית לראשונה מאז שנת 70 לספירה. אלוהים הבטיח לאברהם שצאצאיו ירשו את ארץ כנען "כנחלה לעולם" (בראשית י"ז 8), ויחזקאל ניבא על התעוררות רוחנית ופיזית של עם ישראל (יחזקאל ל"ז). המצאותו של עם ישראל שוב על אדמתו היא סימן חשוב ששופך אור על נבואות אחרית הימים, בגלל מקומה של ישראל במסגרת חזון אחרית הימים (דניאל י' 14; י"א 41; התגלות י"א 8).

הסימנים והאותות המוזכרים יכולים לסייע בידנו לחזות נכונה את ביאתם של אחרית הימים. כך או אחרת, אל לנו לפרש כל אחד מהאירועים היחידים האלה כסימן ברור לביאת אחרית הימים. אלוהים סיפק מספיק מידע בידינו כדי שנוכל להיות מוכנים, וזה מה שאנחנו נקראים להיות בשעה שליבותינו זועקים, "בוא נא האדון ישוע!" (התגלות כ"ב 20).

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהם הסימנים שמעידים על בוא אחרית הימים?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries