settings icon
share icon
שאלה

?מהי קהילה

תשובה


אנשים רבים כיום חושבים שקהילה (כנסיה) היא לא יותר מאשר בניין. אבל לא כך מגדירים כתבי הקודש את המושג. המילה קהילה מקורה במילה היוונית "אקלסיה" שמשמעותה "הקרואים". שורש המילה לא מרמז על בניין אלא על קהל. כמה אירוני שכשאנשים נשאלים לאיזו קהילה הם שייכים הם בדרך כלל עונים שהם משתייכים לקהילה בפטיסטית, לותרנית או לזרם אחר כלשהו. בדרך כלל הם מתייחסים לזרם אליו הם משתייכים או מצביעים על בית הקהילה הספציפי אליו הם הולכים מדי שבוע. באגרת אל הרומים ט"ז 4 אנחנו קוראים: “ודרישת שלום לקהילה שבביתם". שאול מתאר קהילות שנפגשו בבתים, לא בניין קהילה אלא גוף של מאמינים.

הקהילה היא גוף המשיח. באגרת אל האפסים א' 23-22 נאמר, “ואת הכל שת תחת רגליו ונתן אותו לקהילה לראש על כל; והיא גופו, מלואו של הממלא את הכל בכל”. גוף המשיח מורכב מהמאמינים בישוע המשיח החל מיום צליחת רוח הקודש בחג השבועות, ועד היום בו ישוע ישוב אל שלו. לגוף המשיח שני היבטים:

1. הקהילה האוניברסלית היא הקהילה שמורכבת מאלה שיש להם יחסים אישיים עם ישוע המשיח. באגרת הראשונה אל הקורינתים י"ב 14-13 נאמר, “הרי ברוח אחת הוטבלנו כולנו לגוף אחד, יהודים כיוונים, עבדים כבני חורין, וכולנו הושקינו רוח אחת. ואכן אין הגוף איבר אחד אלא רבים". מפסוקים אלה אנחנו למדים שכל מי שמאמין בישוע יש לו חלק בגוף המשיח. הקהילה האמיתית ששייכת לאלוהים היא לא בניין או זרם מסויימים. הקהילה האוניברסלית של אלוהים כוללת את כל אלה שזכו בישועה תודות לאמונתם בישוע המשיח.

2. הקהילה המקומית מתוארת באגרת אל הגלטים א' 2-1, “מאת שאול - שליח שאינו מטעם בני אדם אף לא נתמנה על-ידי אדם, אלא על-ידי ישוע המשיח ואלוהים האב שהקימו מן המתים ומאת כל האחים אשר איתי, אל קהילות גלטיה". אנחנו רואים כאן שבפרובינציה של גלטיה היו קהילות רבות – מה שאנחנו מכנים קהילות מקומיות.

לסיכום אם כן, הקהילה האוניברסלית מורכבת מאלה שבוטחים בישוע המשיח לישועתם. חברים בקהילה האוניברסלית צריכים לשאוף להיות בהתחברות בקהילה המקומית כמקום בו יוכלו להבנות ולזכות בעידוד באמונתם. הקהילה היא לא בניין או זרם מסויים. על פי הכתובים, הקהילה היא גופו של המשיח – כל אלה ששמו את מבטחם בישוע המשיח לישועתם (בשורת יוחנן ג' 16; הראשונה אל הקורינתיים י"ב 13).

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהי קהילה?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries