settings icon
share icon
שאלה

?מהי מטרת הקהילה

תשובה


למעשה אפשר לראות במעשי השליחים ב' 42 כמעין הצהרת המטרות של הקהילה המשיחית, "הם היו שוקדים על תורת השליחים, על ההתחברות, על בציעת הלחם ועל התפילות". לפי הכתובים, הקהילה צריכה להיות המקום בו המאמין יכול למצוא ולקחת חלק ב-1) לימוד דוקטרינלי, 2) התחברות עם מאמינים אחרים, 3) סעודת האדון ו-4) תפילה.

הקהילה צריכה ללמד דוקטורינה שמבוססת על כתבי הקודש כדי שנוכל להיות משורשים באמונתנו. באגרת אל האפסים ד' 14 אנחנו קוראים: "וכך לא נהיה עוד ילדים נידפים ומטלטלים ברוח של כל תורה המופצת על-ידי בני אדם בערמה ובתרמית כדי להטעות". הקהילה צריכה להיות מקום של התחברות, מקום בו מאמינים יכולים להיות נאמנים אחד לשני ולכבד אחד את השני (אל הרומים י"ב 10), להוכיח איש את רעהו בשעת הצורך (אל הרומים ט"ו 14), להפגין נדיבות, אדיבות ורחמים אחד כלפי השני (אל האפסים ד' 32), לעודד אחד את השני (הראשונה אל התסלוניקים ה' 11) והחשוב מכל לאהוב אחד את השני (הראשונה ליוחנן ג' 11).

הקהילה צריכה להיות מקום בו מאמינים יוכלו לקיים את סעודת האדון ולזכור את מותו של ישוע ואת דמו שנשפך עבורנו (הראשונה אל הקורינתים י"א 26-23). המשמעות של "בציעת לחם" (מעשי השליחים ב' 42) מכילה בתוכה גם את הרעיון של סעודה משותפת. זוהי דוגמה נוספת לקהילה שתומכת בהתחברות. התכלית העיקרית של הקהילה לפי מעשי השליחים ב' 42 היא תפילה. הקהילה צריכה להיות מקום שתומך בתפילה, מלמד להתפלל ולהשתמש בתפילה. באגרת אל הפיליפים ד' 7-6 נאמר: "אל תדאגו לשום דבר, כי אם בכל דבר הציגו משאלותיכם לאלוהים בתפילה ובתחנונים ובהודיה. ושלום אלוהים הנשגב מכל שכל ינצור את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע".

"קריאה" נוספת שניתנה לקהילה היא להפיץ את בשורת הישועה דרך ישוע המשיח (מתי כ"ח; מעשי השליחים א' 8). הקהילה נקראת להיות נאמנה בהכרזת הבשורה דרך מילים ומעשים. הקהילה צריכה להיות "מגדל אור" בחברה – מגדל שמכוון את האנשים אל האדון המשיח ישוע. הקהילה צריכה לקדם את הבשורה ולהכין את חבריה להכריז את הבשורה (הראשונה לפטרוס ג' 15).

כמה מהמטרות העיקריות של הקהילה מתוארות באיגרת יעקב א' 27, “זאת היא עבודת אלוהים טהורה ותמימה לפני אלוהים אבינו: לפקוד את היתומים והאלמנות בצרתם, ולהשמר נקי מטומאת העולם". הקהילה צריכה להיות לעזר לאלה שזקוקים לעזרה. בכך נכללים לא רק הכרזת הבשורה, אלה גם סיפוק הצרכים הפיזיים (מזון, לבוש, מחסה) לפי הצורך וכפי הראוי. הקהילה צריכה לצייד את המאמינים במשיח ישוע בכלים אשר להם הם זקוקים בכדי שיוכלו להתגבר על החטא ולהישאר נקיים מטומאת העולם – באמצעות לימוד כתבי הקודש והתחברות בין המאמינים.

אז מהי מטרת הקהילה? אני אוהב את הדוגמה אותה אנחנו מוצאים בראשונה אל הקורינתים י"ב 27-12. הקהילה היא "גופו" של אלוהים – אנחנו ידיו, פיו ורגליו בעולם הזה. אנחנו צריכים לעשות את הדברים שישוע המשיח היה עושה לו היה נוכח באופן פיזי בעולם כיום. הקהילה צריכה ללכת בעקבותיו של ישוע המשיח.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מה מטרת הקהילה?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries