?מדוע חשוב להיות חלק מקהילה


שאלה: מדוע חשוב להיות חלק מקהילה מקומית?

תשובה:
כתבי הקודש מדריכים אותנו להיות חלק מקהילה משיחית בכדי שנוכל להלל את אלוהים לצד מאמינים אחרים, ללמוד את דברו ולהתבגר מבחינה רוחנית (מעשי השליחים ב' 42; אל העברים י' 25). הקהילה היא המקום בו המאמינים יכולים לאהוב אחד את השני (אל העברים י' 24), לשרת אחד את השני (אל הגלטים ה' 13), להוכיח אחד את השני בשעת הצורך (אל הרומים ט"ו 14), לכבד אחד את השני (אל הרומים י"ב 10), ולהפגין אדיבות ורחמים אחד כלפי השני (אל האפסים ד' 32).

כשאדם בוטח בישוע המשיח כמושיעו האישי, הוא הופך להיות חלק מגוף המשיח (הראשונה אל הקורינתים י"ב 27). בכדי שהקהילה תוכל לתפקד כיאות, כל "חלקי הגוף" צריכים להיות נוכחים (הראשונה אל הקורינתים י"ב 20-14). בנוסף לכך, מאמין משיחי לא יוכל להגיע לעולם לבגרות רוחנית ללא העזרה והעידוד של מאמינים אחרים (הראשונה אל הקורינתים י"ב 26-21). מסיבות אלה, השתתפות בחיי קהילה והתחברות עם מאמינים אחרים צריכה להיות חלק בלתי נפרד מחייו של המאמין המשיחי. ביקור שבועי באסיפות הקהילה הוא לא בגדר חובה עבור המאמין, אלא דבר שאדם ששם מבטחו בישוע צריך לשאוף לעשות כדי שיוכל להלל את אלוהים, ללמוד את דברו ולהתחבר עם מאמינים אחרים.

English
חזור לעמוד הבית בעברית
מדוע חשוב להיות חלק מקהילה מקומית?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים