?מהי חשיבות הטבילה עבור המאמיניםשאלה: מה חשיבותה של הטבילה עבור המאמינים המשיחיים?

תשובה:
טבילה, לפי הכתובים, היא עדות חיצונית למה שארע באופן פנימי בחייו של המאמין. הטבילה מהווה אילוסטרציה להזדהות המאמין עם מותו של ישוע, קבורתו ותחייתו. בכתובים נאמר, “האינכם יודעים כי כולנו אשר נטבלנו למשיח ישוע, למותו נטבלנו? נקברנו איתו בטבילה למוות כדי שנתהלך גם אנחנו בחיים חדשים, כשם שהמשיח הוקם מן המתים על ידי כבודו של האב" (אל הרומים ו' 4-3). כשמאמין משיחי נטבל, הטבילה היא תמונה של קבורתו עם המשיח, וכשהוא יוצא מן המיים, זוהי תמונה של תחייתו עם המשיח.

לפני שאדם יכול להיטבל צריכים להתקיים שני תנאים: 1) על האדם שניטבל לבטוח בישוע המשיח כמושיעו. 2) על האדם שניטבל להבין את משמעות הטבילה. אם אדם מכיר בישוע המשיח כמושיעו, מבין שמשמעותה של הטבילה היא צעד של ציות והצהרה פומבית לאמונתו במשיח והוא חפץ להיטבל אזי לא קיימת שום סיבה למנוע זאת ממנו. על פי הכתובים טבילה היא פשוט צעד של ציות, הצהרה פומבית על אמונה במשיח והתחייבות ללכת בדרכיו, הזדהות עם מותו של ישוע, קבורתו ותחייתו.חזור לעמוד הבית בעבריתמה חשיבותה של הטבילה עבור המאמינים המשיחיים?