?מדוע אני צריך להאמין בדת מאורגנת


שאלה: למה שאאמין בדת מאורגנת?

תשובה:
המילון מספק את ההגדרה הבאה למושג "דת" – "דת היא התארגנות חברתית או תרבותית הכוללת מערכת של אמונות או השקפות עולם המקשרות את האנושות לרוחניות או לעקרונות מוסריים מחייבים. היא אמונה באלוהים או אלילים שצריך לסגוד להם, מה שמובע בדרך כלל באמצעות התנהגות או טקסים". לאור הגדרה זו, הכתובים אכן מדברים על דת מאורגנת, אך במקרים רבים התכלית וההשפעה של "דת מאורגנת" הן לא משהו שאלוהים מרוצה ממנו. להלן מספר דוגמאות מן הכתובים בהן מתוארת למעשה דת מאורגנת:

בראשית י"א 11-9: הפעם הראשונה בה אנחנו נתקלים בדת מאורגנת. צאצאיו של נוח חברו יחדיו מתוך אמונה שהם יכולים לבנות מגדל שיגיע עד השמים, ובו תהא טמונה ישועתם. הם האמינו שהאחדות שלהם חשובה יותר מיחסיהם עם אלוהים. אלוהים התערב בנעשה, בלבל את לשונותיהם, וכך הפסיק את פעילותה של דת זו.

בשמות ו' ובפרקים שלאחר מכן אנחנו קוראים שאלוהים העניק לאברהם הבטחות בנוגע ליחסים מיוחדים שיהיו בינו ובין צאצאיו. אנחנו למעשה רואים את ראשית ההתארגנות הדתית של בני ישראל, החל מהפרקים הראשונים של ספר שמות ודרך ההיסטוריה של העם. עשרת הדיברות, חג הסוכות, הקרבת הקרבנות וכיוצא באלה. כל אלה אורגנו בידי אלוהים ובני ישראל נקראו למלא אחר המצוות האלה. אך רבים לא הבינו את מטרתו של אלוהים ועבדו את האלמנטים ולא את אלוהי האמת עצמו. הברית החדשה מלמדת אותנו שהתכלית של דת זו הייתה להדריך את העם אל ישוע (אל הגלטים ג'; אל הרומים ז').

ספר שופטים ואילך: בני ישראל התנסו בקונפליקטים רבים, אחד מהם היה נושא הדת המאורגנת. לדוגמה: עבודת הבעל (שופטים ו'; מלכים א' 18); דגון (שמואל א' 5); מולך (מלכים ב' כ"ג 10). אלוהים השתמש בדת בכדי להראות את כוחו בהכנעת דתות השקר.

ספרי הבשורה: הפרושים והצדוקים ייצגו את הדת המאורגנת בימיו של ישוע. ישוע באופן עיקבי הטיף נגד לימוד השקר שלהם וסגנון החיים הצבוע שניהלו. רבים מהם, כמו שאול לדוגמה, עזבו את הדת המאורגנת.

האיגרות: היו קבוצות מאורגנות שערבבו את הבשורות עם רשימות של עשה ואל תעשה. הם ניסו להפעיל לחץ על המאמינים בישוע כך שיקבלו עליהם את דתם החדשה. האגרות אל הגלטים ואל הקולוסים יוצאות נגד תופעה זו.

התגלות: גם בקץ העיתים, הדת המאורגנת תשפיע על העולם. לפי ספר ההתגלות צורר המשיח יכונן דת חובקת עולם.

ברוב המקרים התוצאה הסופית של "דת מאורגנת" מרוחקת מכוונתו של אלוהים. כתבי הקודש מדברים על מאמינים מאורגנים כחלק מתכניתו של אלוהים. הכתובים קוראים להתאגדות זו קהילות. במעשי השליחים ובאיגרות אנחנו קוראים על האופן בו על הקהילה להיות מאורגנת ועצמאית. ארגון מוביל להגנה, פרודקטיביות, ובישור (מעשי השליחים ב' 47-41).

אנחנו מעדיפים לקרוא לכך "יחסים מאורגנים”. אין תכנית שמנחה אותנו איך להגיע לאלוהים (הוא הגיע אלינו); אין גאווה (את הכל אנחנו מקבלים בחסד). אין מקום לתחרות על מנהיגות (ישוע הוא הראש - אל הקולוסים א' 18), או לדעות קדומות (כולנו אחד במשיח – אל הגלטים ג' 28). ארגון הוא לא הנקודה הבעייתית פה. הבעיה היא עם סגידה עיוורת לדת במקום ניהול מערכת יחסים שנובעת מאמונה באלוהים.

English
חזור לעמוד הבית בעברית
למה שאאמין בדת מאורגנת?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים