შეკითხვები ბიბლიაზე


ბიბლია შეიცავს შეცდომებს, წინააღმდეგობებსადაშეუსაბამობებს?

ბიბლია დღესაც აქტუალურია?

როდის და როგორ შეადგინეს კანონიკური ბიბლია?

რომელია ბიბლიის შესწავლის სწორი გზა?

რასნიშნავსბიბლიის შთაგონებულობა?

რატომ უნდა ვიკითხოთ და ვისწავლოთ ბიბლია?


დაბრუნება ქართული ენის საწყის გვერდზე
შეკითხვები ბიბლიაზე