settings icon
share icon
შეკითხვა

რასნიშნავსბიბლიის შთაგონებულობა?

პასუხი


ბიბლიის შთაგონებულობაზე ლაპარაკისას გულისხმობენიმფაქტს, რომღმერთმა, თავისი ღვთიური ზეგავლენით, წმინდა წერილის ავტორებსზედმიწევნითდააწერინა სიტყვა.წმინდა წერილშისიტყვა„შთაგონებული"იგივეა, რაც„ღვთივსულიერი".შთაგონებანიშნავს, რომბიბლიაჭეშმარიტადღვთისსიტყვაადასხვაწიგნებსშორის- უნიკალური.

მიუხედავადგაურკვევლობისა, თუ რამდენად და რა მოცულობითაა წმინდა წერილი ღვთივშთაგონებული, ბიბლია თავად აცხადებსყოველინაწილისა და ყოველისიტყვისღვთისგან მომდინარეობაზე(1 კორინთელთა2:12-13; 2 ტიმოთეს3:16-17). ესშეხედულება,ხშირადმოიხსენიება„მთლიან სიტყვიერ"შთაგონებად. ესნიშნავს, რომშთაგონებავრცელდებასიტყვებზე(ვერბალურად)დაარამხოლოდცნებებზეანიდეებზე,დარომ, შთაგონებავრცელდებაწერილისყველანაწილზედაწერილისყველა საგანზე(მთლიანად).ზოგიერთიადამიანიმიიჩნევს, რომბიბლიამხოლოდნაწილობრივარისშთაგონებულიან შთაგონებულია მხოლოდაზრებიანცნებები, რომლებიცრელიგიურსაკითხებსეხება.რაკიბიბლია თავად განამტკიცებს საკუთარ თავს, შთაგონებაზეამგვარიშეხედულებებიშეუსაბამოა.მთლიანისიტყვიერი შთაგონებაარისღვთისსიტყვისმნიშვნელოვანიმახასიათებელი.

შთაგონებისხარისხინათლადჩანს 2 ტიმოთეს3:16-ში:„მთელიწერილიღვთივსულიერიადასასარგებლოასასწავლებლად, სამხილებლად, გამოსასწორებლად, აღსაზრდელადსამართლიანობაში."ესმუხლიგვასწავლის წერილის ღვთივშთაგონებულობასა და სარგებლიანობას.ბიბლიის მხოლოდ დოქტრინალური საკითხები კი არაა შთაგონებული, არამედყველასიტყვა,დაბადებიდანგამოცხადებამდე. დოქტრინების ჩამოყალიბების საქმეშიწმინდაწერილებიავტორიტეტულია, რადგანღვთივშთაგონებულიადასაკმარისიაკაცთა სწავლებისთვის, რათაგანავითარონ ღმერთთან სწორი ურთიერთობა.ბიბლიაარამარტოღვთისმიერარისშთაგონებული, არამედაქვსზებუნებრივიუნარიც, შეგვცვალოსდაგაგვხადოს„სრულყოფილი".ამაზე მეტად რა გვჭირდება?!

კიდევერთიმუხლი, რომელიცეხებაწერილებისშთაგონებას — ეს არის 2 პეტრეს1:21. ესმუხლიგვანახებს,რომმიუხედავადიმისა, რომღმერთიადამიანებსიყენებდამათიგანსხვავებულიპიროვნულობითადაწერისსტილით, მან ღვთაებრივად შთააგონა ყველა დაწერილი სიტყვა.იესომთავადვედაადასტურაწერილისსრულიშთაგონება, როდესაცმანთქვა: „არიფიქროთ, თითქოსრჯულისანწინასწარმეტყველთაგასაუქმებლადმოვედი. გასაუქმებლადკიარა, აღსასრულებლადმოვედი. ჭეშმარიტადგეუბნებითთქვენ: ვიდრეცადადედამიწაარგადაივლის, არცერთიიოტა, არცერთიწერტილიარგადაივლისრჯულისა, სანამყოველივეარაღსრულდება" (მათეს5:17-18). ამმუხლებშიიესოხაზსუსვამსწერილისსიზუსტესმცირედეტალებამდე, უმნიშვნელოპუნქტუაციისნიშნებამდე,რადგანესარისუფლისპირდაპირისიტყვები.

წერილის ღვთივშთაგონების ფონზეგამოვიყვანოთ დასკვნა -ის არის უშეცდომო და ავტორიტეტული. უფალზე მართებულშეხედულებას მივყავართ მისი სიტყვის სწორშეცნობამდე. რადგან ღმერთი არის ყოვლისშემძლე, ყოვლისმცოდნე და სავსებითსრულყოფილი, თავისი სიტყვაც იგივე ნიშან-თვისებებით ხასიათდება. იგივე მუხლები, რომლებიც აფუძნებსბიბლიის ღვთივშთაგონებას,ასევე აფუძნებსმის უშეცდომობასა და ავტორიტეტულობას. ეჭვგარეშეა, ბიბლია არის ის, რასაც თავად ამტკიცებს — უტყუარი, ძალაუფლებით აღსავსესიტყვა კაცობრიობისთვის.

Englishდაბრუნება ქართული ენის საწყის გვერდზე

რასნიშნავსბიბლიის შთაგონებულობა?
გააზიარე ეს გვერდი: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries