Spørgsmål om bøn


Hvad er synderens bøn?

Hvorfor bede?

Hvad er fadervor, og hvordan bør vi bede den?

Hvad betyder det, at man beder i Jesu navn?

Hvordan kan mine bønner blive besvaret af Gud?

Er det i orden at bede for den samme ting flere gange, eller bør vi kun bede en enkelt gang?

Er fællesbøn vigtigt? Er det stærkere at bede fælles, end at bede alene?

Hvordan er bøn det samme, som at kommunikere med Gud?

Hvad er forbøn?

Hvad er bønnens kraft for noget?

Hvad betyder det at bede uden ophør?

Hvad er forbindelsen mellem bøn og faste?

Hvilke hindringer står i vejen for et effektivt bønsliv?

Hvad er en bønnevandring? Er det bibelsk at gå på en bønnevandring?

Hvad vil det sige, at bede i Ånden?

Hvordan kan jeg være sikker på, at jeg beder efter Guds vilje?

Hvad er den rigtige måde at bede på?

Stille bøn – er det bibelsk?

Skal vi bede til Faderen, Sønnen, eller Helligånden?


Spørgsmål om bøn