settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvordan er bøn det samme, som at kommunikere med Gud?

Svar


For at vi kan forstå, hvordan Gud kommunikerer med os, og os med ham, bliver vi nødt til først at se på et par nøgleanvisninger. Det første er, at Gud kun taler sandt. Han lyver aldrig, og han er aldrig svigefuld. I Jobs Bog 34:12 står der, ”Gud handler bestemt ikke uretfærdigt, den Almægtige fordrejer ikke retten.” Den anden anvisning handler om, at bibelen er Guds faktiske Ord. Det græske ord for ”Skrift,” graphe, bliver brugt 51 gange i ny testamente, for at beskrive de gammeltestamentlige skrifter. Paulus bekræfter i 2. Timotheusbrev 3:16, at disse ord bogstaveligt talt er ”indblæst af Gud” (gudsbeåndede). Ordet graphe bliver også brugt om ny testamente, specifikt da Peter i 2. Petersbrev 3:16 (i engelske oversættelser) kalder Paulus’ breve for ”skrift,” og ligeså da Paulus (i 1. Timotheus 5:18) citerer Jesu ord, som vi læser dem i Lukasevangeliet 10:7, og kalder dem for ”skrift.” Når vi således forstår, at nytestamentlige skrivelser hører inde under den specielle kategori, som kaldes for ”Skriften,” så er det rigtigt af os også at bruge 2. Timotheusbrev 3:16 om dette også, og derved sige, at også denne skrivelse hører inde under det, som Paulus kalder for ”Ethvert skrift.” Det er ”indblæst af Gud,” og alle dets ord kommer fra Gud selv.

Hvorfor har dette så betydning for emnet bøn? Da vi nu har slået fast, at Gud kun taler sandhed, og at bibelen er Guds eget Ord, kan vi logisk set udlede de to, følgende konklusioner omkring kommunikation med Gud. For det første kan et menneske stole på, at hvis det befinder sig i et ret forhold til Gud, og det taler til Gud, så vil Gud høre det, for bibelen fortæller os, at Gud lytter til mennesker (Salme 17:6; 77:1; Esajas 38:5). Og for det andet, så kan et menneske, hvis det er i et ret forhold til Gud, og det læser i bibelen, stole på, at det hører Guds talte Ord, for bibelen er som nævnt Guds Ord. Der findes tre beviser på, at man befinder sig i et ret forhold til Gud, og derfor kan have en sund kommunikation med ham. For det første, at man vender sig fra synd, eller med andre ord, at man omvender sig. Vi læser f.eks. i Salmernes Bog 27:9, at David bønfalder Gud om at høre ham, og ikke at vende sig fra ham i vrede. Når vi læser dette, så forstår vi også, at Gud faktisk vender sit ansigt bort fra et menneskes synd, og at synd forhindrer kommunikation mellem Gud og mennesket. Vi kan også læse et andet eksempel på dette, som vi finder i Esajas’ Bog 59:2, hvor Esajas siger til folket, ”Det er jeres synder, der skiller jer fra Gud; jeres overtrædelser skjuler hans ansigt, så han ikke kan høre jer.” Så når der findes synd i vores liv, som vi ikke har bekendt, så står det i vejen for vores kommunikation med Gud.

Noget andet, som er nødvendigt, når vi skal kommunikere med Gud, er et ydmygt hjerte. I Esajas’ Bog 66:2 siger Gud det følgende, ”Det er den hjælpeløse, jeg ser til, den modløse (på engelsk: ydmyge) og den, der skælver for mit ord.” Den tredje ting, som har betydning, er at leve et retfærdigt liv. Dette er den positive side af at omvende sig, og er specielt kendetegnet ved, at ens bønner fungerer. I Jakobsbrevet 5:16 står der, ”En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er.”

Vores tale til Gud kan komme igennem ord, ved vores sind, eller på skrift. Vi kan være forvissede om, at han vil høre os, og om, at Helligånden vil hjælpe os til at bede, som vi bør bede. I Romerbrevet 8:26 står der, ”Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke.”

Hvad Guds måde at kommunikere tilbage til os på angår, så bør vi primært forvente at høre fra Gud igennem Skriften, frem for at forvente, at Gud direkte lægger tanker i vores sind, så vi han kan vejlede os til bestemte handlinger eller beslutninger. Da det ligger os nært at bedrage os selv, er det ikke visdom at godtage ideen om, at en hvilken som helst, eller hver, tanke, som kommer ind i vores sind, kommer fra Gud. Når det nogle gange handler om specifikke ting, der vedrører vores liv, taler Gud ikke direkte igennem Skriften, og det kan forståeligt nok være fristende at skue efter åbenbaring, som ligger uden for bibelen, i sådanne tilfælde. Men i sådanne tilfælde er det faktisk visest – for ikke at lægge ord i Guds mund, og/ eller åbne os selv op for bedrag – at finde svar, ved at benytte os af de bibelske principper, han allerede har givet os.

Et godt råd er også, at man ærligt beder om visdom, for at man må komme til de rette konklusioner, for han har lovet at give visdom til dem, som beder om den. ”Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den” (Jakob 1:5). Hvordan er bøn så det samme, som at kommunikere med Gud? Bøn handler om, at vi taler til vores himmelske Far fra hjertet, og, at Gud til gengæld taler til os gennem sit Ord, og vejleder os ved sin Ånd.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvordan er bøn det samme, som at kommunikere med Gud?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries