settings icon
share icon
Spørgsmål

Hvad er fadervor, og hvordan bør vi bede den?

Svar


Fadervor er en bøn, som Jesus underviser sine disciple i, i Matthæus 6:9-13 og Lukas 11:2-4. I Matthæus 6:9-13 står der, ”Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen”. Mange mennesker misforstår fadervor, og tror det er en bøn, man må bede ord for ord. Nogle bruger den nærmest som en trylleformular, som om ordene deri har en magt eller virkning overfor Gud i sig selv.

Bibelen lærer os det stik modsatte. Gud er langt mere interesseret i vores hjerter, når vi beder, end i vores ord. ”Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord” (Matthæus 6:6-7). Når vi beder, bør vi dele vore hjerter fuldt og helt med Gud (Filipperne 4:6-7), og ikke bare gentage nogle ord, vi har husket på, overfor Gud.

Fadervor skal forstås som et eksempel, eller et mønster, for, hvordan man skal bede. Den giver os de ”ingredienser” bønnen har brug for. Det kan siges på denne måde. ”Vor Fader, du som er i himlene,” fortæller os, hvem vi skal bede til; nemlig Faderen, som er i himlen. ”Helliget blive dit navn,” handler om at tilbede Gud, og prise ham for den, han er. Sætningen ”komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden” fortæller os, at vi må bede for at Guds plan sker i vores eget liv, og i hans plan for verden, og dermed ikke vores egne planer. Vi opmuntres også til at bede Gud om de ting, vi har behov for, med sætningen ”giv os i dag vort daglige brød.” Og ordene ”forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,” er en påmindelse om at bede Gud om oprigtig tilgivelse for vores synd, og omvende os fra den, samt tilgive de mennesker, der har gjort os ondt, ligesom Gud har tilgivet os. Og til sidst runder fadervor af med ordene ”led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde,” som er en bøn om Guds hjælp til at besejre synden i vores liv, samt en bøn om beskyttelse fra den ondes angreb.

Altså må vi huske på, at fadervor ikke bare er en bøn, vi må gemme i hukommelsen, og recitere for Gud. Den er blot et eksempel på, hvordan vi bør bede. Er der så noget i vejen med at huske på fadervor? Selvfølgelig ikke! Er der noget i vejen med at bede bønnen ordret til Gud? Nej, ikke hvis dit hjerte er med i bønnen, og du mener de ord, du siger. Husk på, at når vi beder, så er Gud langt mere interesseret i vores kommunikation med ham, end han er i de specifikke ord vi bruger. I Filipperne 4:6-7 hører vi følgende ord, ”Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus”.

EnglishVend tilbage til den danske hjemmeside

Hvad er fadervor, og hvordan bør vi bede den?
Del denne side: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries