settings icon
share icon
Pangutana

Asa kutob ang angayng panagsuod sa dili pa ang kaminyoon?

Tubag


Ang Efeso 5: 3 nagsulti kanato, “Apan ang pakighilawas ug ang tanang kahugaw o kadalo, ayaw gayud ninyo kini paghisguti sanglit dili kini angay sa mga nahimong balaan.” Ang bisan unsa nga "nagpanultol" man lang sa pakighilawas dili angay alang sa usa ka Kristohanon. Ang Kasulatan wala maghatag kanato ug lista kung unsa ang makasarang tawgon nga "nagpanultol" o nagsulti kanato unsang pisikal nga mga kalihokan ang giaprobahan alang sa usa ka managpares nga ilang himoon sa wala pa ang kasal. Bisan pa, tungod kay ang Kasulatan wala espesipikong maghisgot sa maong hilisgutan wala nagpasabut nga ang Dios miuyon sa "pakighilawas" nga kalihokan sa wala pa ang kasal. Sa pagkatinuod, ang makapagana nga mga lihok gituyo aron sa pag-andam sa tawo alang sa pakighilawas. Makatarunganon nga, ang makapagana nga mga lihok kinahanglan idili sa mga dili magtiayon. Ang bisan unsang butang nga mahimong giisip nga makapaganang mga lihok kinahanglan likayan hangtud nga makasal.

Kung adunay bisan unsa nga pagpanagana kung ang usa ka kalihokan angay alang sa managpares nga dili kasado, kini kinahanglan likayan (Roma 14:23). Ang bisan unsa ug tanang pakighilawas ug makapagana nga kalihokan kinahanglan alang lang sa mga magtiayon. Ang dili magtiayon kinahanglan nga maglikay sa bisan unsang kalihokan nga motintal kanila ngadto sa pagpakighilaway, nga naghatag sa dagway sa imoralidad, o nga mahimong giisip nga makapagana nga mga lihok. Daghang mga pastor ug mga Kirstohanong magtatambag ang kusganong nagtambag sa mga manag-uyab nga dili molapas sa paginunitay sa mga kamot, paggakos, ug paghalok sa dili pa magminyo. Kung mas mailinon ang magtiayon sa pag-ambit sa ilang kaugalingon sa usa’g usa, mas mahimong talagsaon ang hilawasnong kalambogitan sa maong kaminyoon.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Asa kutob ang angayng panagsuod sa dili pa ang kaminyoon?
© Copyright Got Questions Ministries