settings icon
share icon
Pangutana

Sa unsang paagi nga ang kagahum sa Diyos u gang gawasnong kabubot-on sa katawhan magtinabangay diha sa kaluwasan?

Tubag


Dimahimo alang kanato nga mahisabtan sa bug-os ang kalambigitan tali sa kagahum sa Diyos ug sa gawasnong kabubot-on sa katawhan ug sa iyang kaakohan. Ang Diyos ray tinuod nga nasayud sa unsang paagi kini sila nagtinabangay sa Iyang laraw sa kaluwasan. Lagmit, labaw pa sa ubang mga doktrina, niining gikalantugian, kinahinungdanunan nga dawaton ang atong kakayahan sa pagsabot sa bug-os ang kinaiyahan sa Diyos ug ang atong kalambigitan Kaniya. Ang pagpihig sa bisan asa sa duha mosangpot sa natuis nga pagsabot sa kaluwasan.

Ang Kasulatan tin-aw nga ang Diyos kon kinsa ang mamaluwas (Roma 8:29; 1 Peter 1:2). Ang Efeso 1:4 nagsulti kanato nga gipili kita sa Diyos “sa wala pa matukod ang kalibotan.” Ang Bibliya nagbalikbalik paghulagway sa mga magtotoo isip mga “gipanala” (Roma 8:33; 11:5; Efeso 1:11; Kolosas 3:12; Unang Tesalonika 1:4; Unang Pedro 1:2; 2:9) ug “pinili” (Mateo 24:22, 31; Markos 13:20, 27; Roma 11:7; Unang Timoteo 5:21; Ikaduhang Timoteo 2:10; Tito 1:1; Unang Pedro 1:1). Ang katinuoran nga ang mga magtotoo gitakda nang daan (Roma 8:29 0 39; Efeso 1:5, 11), ug pinili (Roma 9:11; 11:28; Ikaduhang Pedro 1:10), alang sa kaluwasan tataw ug tin-aw.

Ang Bibliya nagsulti usab nga kita responsible sa pagdawat ni Kristo isip Manluluwas – ang ato lang angayng himoon mao ang pagdawat ni Hesu Kristo ug mamaluwas kita (Juan 3:16; Roma 10:9 – 10). Ang Diyos nasayud kinsay mamaluwas, ang Diyos nagpili kinsay mamaluwas, ug angay natong pilion si Kristo aron mamaluwas. Sa unsang paagi nga kining tulo nga katinuoran nagtinabangay dimahimo sa may kinutobang hunahuna nga masabtan (Roma 11:33 – 36). Maoy atong kaakuhang ang pagdala sa Ebanghelyo ngadto sa tibuok kalibotan (Mateo 28:18 – 20; Buhat 1:8). Angay natong pasagdan ang mag bahin sa nag-unang kahibalo, pagpili, ang pagtakda nang daan ngadto sa Diyos ug sa yano magmatinumanon sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Sa unsang paagi nga ang kagahum sa Diyos u gang gawasnong kabubot-on sa katawhan magtinabangay diha sa kaluwasan?
© Copyright Got Questions Ministries