settings icon
share icon

Prva poslanica Korinćanima

Autor: 1. Korinćanima 1:1 navodi apostola Pavla kao svog autora.

Datum pisanja: Prva poslanica Korinćanima je napisana otprilike 55. g.n.e.

Svrha pisanja: Crkvu u Korintu je osnovao apostol Pavle. Nekoliko godina nakon što je otišao odatle, čuo je neke uznemirujuće izvještaje o Korintskoj crkvi. Bili su puni ponosa i opravdavali su seksualni nemoral. Duhovni darovi su se neprimjereno koristili i pogrešno shvatanje ključnih kršćanskih doktrina je uzelo previše maha. Apostol je napisao svoje prvo pismo Korinćanima u namjeri da obnovi njihovu crkvu od temelja – Isusa Krista.

Ključni stihovi:
1. Korinćanima 3:3: “Jer ste još tjelesni, jer kad je među vama zavist i prepiranje, niste li tjelesni, i ne živite li po čovjekui?”

1. Korinćanima 6:19-20: “Ili ne znate, da je tijelo vaše hram Duha Svetoga, koji je u vama, kojega imate od Boga, i niste svoji? Jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u tijelu svojemu!”

1. Korinćanima 10:31: “Ako dakle jedete, ako li pijete, ako li drugo što činite, sve na slavu Božju činite!”

1. Korinćanima 12:7: “A svakomu se daje objava Duha na korist.”

1. Korinćanima 13:4-7: “Ljubav dugo trpi, dobrostiva je; ljubav ne zavidi, ne ponosi se, ne nadima se. Ne čini što ne valja, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve trpi.”

1. Korinćanima 15:3-4: “Jer sam vam najprije predao što sam i primio, da je Krist umro za grijehe naše po Pismima; I da je pokopan, i da je uskrsnuo treći dan po Pismima.”

Kratak sažetak: Korintska crkva je bila razdirana podjelama. Vjernici u Korintu su bili podijeljeni u grupe lojalne određenim duhovnim vođama (1. Korinćanima 1:12; 3:1-6). Pavle ih je podsticao da se ujedine radi odanosti Kristu (1. Korinćanima 3:21-23). Mnogi u crkvi su u suštini odobravali nemoralan odnos (1. Korinćanima 5:1-2). Pavle im je zapovjedio da izdvoje opakog čovjeka iz crkve (1. Korinćanima 5:13). Korintski vjernici su vodili jedan drugog na sud (1. Korinćanima 6:1-2). Pavle ih je podučio da je bolje da budu iskorišteni nego da se nanese šteta njihovom kršćanskom svjedočanstvu (1. Korinćanima 6:3-8).

Apostol je dao uputstva korintskoj crkvi vezano za brak i celibat (7. poglavlje), hranu posvećenu idolima (8-10 poglavlje), kršćansku slobodu (9. poglavlje), pokrivanje žena (1. Korinćanima 11:1-16), Gospodnju večeru (1. Korinćanima 11:17-34), duhovne darove (12-14 poglavlje) i uskrsnuće (15. poglavlje). Složio je poslanicu tako što je odgovarao na pitanja koje su mu uputili korintski vjernici i reagovanjem na nedolično vladanje, kao i na greške u vjerovanju koje su prihvatili.

Povezanosti: U desetom poglavlju Prve poslanice Korinćanima Pavle koristi priču o Izraelcima koji lutaju pustinjom, kako bi vjernicima u Korintu ilustrovao ludost zloupotrebe slobode i opasnost pretjeranog samopouzdanja. Upravo ih je bio upozorio na njihov nedostatak samodiscipline (1. Korinćanima 9:24-27). On nastavlja opisivanjem Izraelaca koji su, uprkos tome što su vidjeli Božija čuda i brigu za njih – razdvajanje Crvenog mora, čudesno proviđenje mane sa neba i vode iz stijene – zloupotrijebili svoju slobodu, pobunili se protiv Boga i pali u nemoral i idolopoklonstvo. Pavle potiče korintsku crkvu da se opomene njihovog primjera i izbjegava požudu i seksualni nemoral (st. 6-8), iskušavanje Krista i gunđanje (st. 9-10). Vidi Brojeve 11:4, 34, 25:1-9; Izlazak 16:2, 17:2, 7.

Praktična primjena: Mnogi od problema i pitanja sa kojima se suočavala korintska crkva su i dalje prisutni u crkvama danas. One se i dalje bore sa podjelama, nemoralom i korištenjem duhovnih darova. Prva poslanica Korinćanima bi vrlo lako mogla biti napisana crkvi danas i mi bismo dobro učinili ako bismo obratili pažnju na Pavlova upozorenja i primijenili ih na sebi. Uprkos svim ukorima i ispravkama, 1. Korinćanima nam vraća fokus tamo gdje i treba da bude – na Krista. Istinska kršćanska ljubav je odgovor na mnoge probleme (13. poglavlje). Ispravno razumijevanje Kristovog uskrsnuća, kako je to otkriveno u 15. poglavlju, i samim tim i ispravno razumijevanje našeg sopstvenog, je lijek za ono što nas razdvaja i poražava.
English



Vrati se na Sažetak Novi zavjet



Vrati se na bosansku stranu

Prva poslanica Korinćanima
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries