settings icon
share icon

Poslanica Titu

Autor: Titu 1:1 navodi apostola Pavla kao svog autora.

Datum pisanja: Poslanica Titu je napisana otprilike 66. g.n.e. Pavlova mnoga putovanja su brižno zapisana i pokazuju da je pisao Titu iz Nikopola u Epiru. U nekim Biblijama, dodatak na kraju Poslanice može da sugeriše da je Pavle pisao iz Nikopola u Makedoniji. Međutim, takvo mjesto nije znano a dodaci nemaju autoritet jer nisu autentični.

Svrha pisanja: Poslanica Titu je poznata kao jedna od pastoralnih poslanica, kao štosu to dvije poslanice Timoteju. Ovu knjigu je napisao apostol Pavle da ohrabri brata u vjeri, Tita, koga je ostavio na Kreti da vodi crkvu koju je on ustanovio na jednom od svojih misijskih putovanja (Titu 1:5). Poslanica savjetuje Tita vezano za to koje kvalifikacije treba da traži u vođama crkve. On ga također upozorava na reputaciju onih koji žive na ostrvu Kreta (Titu 1:12).

Pored toga što mu je dao uputstva o onome šta da traži u vođama crkve, Pavle također ohrabruje Tita da ponovo ode do Nikopolisa u posjetu. Drugim riječima, on nastavlja da ga poučava, kao i druge koji su rasli u milosti Gospodnjoj (Titu 3:13).

Ključni stihovi:
Titu 1:5: “Zato te ostavih na Kreti da urediš što je nedovršeno i da postaviš po gradovima starješine kao što ti ja zapovjedih”

Titu 1:16: “Tvrde da poznaju Boga, a djelima ga niječu; jer su odvratni, nepokorni i nevaljani za bilo koje dobro djelo.”

Titu 2:15: “To govori, potiči i poučavaj sa svom odlučnošću! Nitko neka te ne prezire!”

Titu 3:3-6: “Jer i mi smo bili nekada nerazumni, nepokorni, lutalice. Živjeli smo u pakosti i zavisti, puni mržnje i mrzeći jedni druge. A kad se pojavi dobrota i čovjekoljublje Boga našega Spasitelja, spasi nas ne zbog djela pravde koja mi učinismo, nego po svom milosrđu, kupelji preporoda i obnove koju daje Duh Sveti. Njega izli na nas obilato po Isusu Kristu, našemu Spasitelju”

Kratak sažetak: Kako je divno moralo biti kada je Tito primio pismo od svog mentora, apostola Pavla. Pavle je bio jako ugledan čovjek, i to sa pravom, nakon što je ustanovio nekoliko crkava širom istočnog svijeta. Tito je mogao da pročita ovaj čuveni uvod od apostola: “Titu, pravomu sinu po zajedničkoj vjeri: milost i mir od Boga Oca i Krista Isusa, našega Spasitelja.” (Titu 1:4).

Ostrvo Kreta, gdje je Pavle ostavio Tita da vodi crkvu, je bilo naseljeno starosjediocima ostrva i židovima koji nisu znali istinu o Isusu Kristu (Titu 1:12-14). Pavle je osjećao kao svoju odgovornost da uputi i ohrabri Tita u podizanju vođa unutar kretske crkve. Kako ga je upućivao u izboru vođa, Pavle je također sugerisao Titu kako treba da ih naučava da rastu u vjeri u Krista. Njegovo poučavanje se odnosilo i na muškarce i na žene, svih dobi (Titu 2:1-8).

Kako bi pomogao Titu da raste u svojoj vjeri u Krista, Pavle ga je zvao da dođe u Nikopol i dovede dva člana crkve (Titu 3:12-13).

Povezanosti: Ponovo, Pavle smatra neophodnim da poučava vođe crkve da se čuvaju judaista, onih koji su nastojali da pridodaju činjenje djela daru milosti koji donosi spasenje. Upozoravao je na one koji su buntovni prevaranti, posebno one koji su nastavili da zahtijevaju obrezanje i pridržavanje obreda i svetkovanja Mojsijevog Zakona, kao neophodnih (Titu 1:10-11). Ovo je tema koja se stalno ponavlja kroz Pavlove poslanice, a u Titu ide tako daleko da kaže da njihova usta moraju da se začepe.

Praktična primjena: Apostol Pavle zaslužuje našu pažnju dok u Bibliji tražimo uputstva za život ugodan našem Gospodu. Možemo vidjeti šta treba da izbjegavamo, kao i ono za čim treba da težimo. Pavle nas upućuje da tražimo da budemo čisti dok izbjegavamo stvari koje će uprljati naše umove i savjest. A zatim iznosi tvrdnju koja nikad ne bi trebalo da se zaboravi: “Tvrde da poznaju Boga, a djelima ga niječu; jer su odvratni, nepokorni i nevaljani za bilo koje dobro djelo.” (Titu 1:16) Kao kršćani, treba da preispitamo sebe, kako bismo bili sigurni da su naši životi u skladu sa našim ispovijedanjem vjere u Krista (2. Korinćanima 13:5).

Uz ovo upozorenje, Pavle nam također govori kako da izbjegnemo poricanje Boga: “...spasi nas...kupelji preporoda i obnove koju daje Duh Sveti. Njega izli na nas obilato po Isusu Kristu, našemu Spasitelju” (Titu 3:5b-6). Ako dnevno tražimo obnovu svog uma Duhom Svetim, možemo se razviti u kršćane koji odaju čast Bogu svojim načinom života.


Vrati se na Sažetak Novi zavjetVrati se na bosansku stranu

Poslanica Titu
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries