settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da nadvladam osjećanja odbačenosti?

Odgovor


Mi smo svi skloni razočarenju i osjećanjima odbačenosti, a to se posebno vidi pri posljedicama razrušenog odnosa. Međutim, kao nanovorođeni vjernici, mi imamo izvor u Božijoj Riječi koji može da donese utjehu i jasnoću u toj situaciji. Odbacivanje jedne osobe ne znači da smo nedostojni ljubavi. Ali mi možemo da dozvolimo tom jednom odbacivanju da odredi kako da se osjećamo i da to osjećanje utiče na našu zamisao o tome ko smo, ili možemo da odaberemo da idemo dalje na osnovu nečega što je mnogo trajnije.

Šta je to? Vjernicima, to je položaj u Kristu. Kada smo nanovorođeni, mi smo prihvaćeni. "Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima u Kristu. U njemu nas je izabrao prije Postanja svijeta, da budemo sveti i neokaljani pred njim, u ljubavi nas je predodredio po Isusu Kristu za svoje sinove po slobodnoj odluci volje svoje, da slavimo slavnu milost njegovu, kojom nas je obdario u ljubljenome Sinu svojemu" (Efežanima 1:3-6).

Čak iako to ne zaslužujemo, niti možemo zaraditi (Efežanima 2:8-9), Gospod Isus Krist nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom i učinio da budemo prihvaćeni u Njemu. Ova prihvaćenost je Njegov dar milosti i nadilazi bilo koji i svaki osjećaj koji možemo da imamo, jer oni nisu bazirani na stvarnosti Božije Riječi. Kako prisvajamo ovu istinu vjerom, ona postaje realnost u našim srcima i životima.

Živjeti prema osjećanjima je bolno. Bićemo povrijeđeni i razočarani, jer živimo u palom svijetu. Kako reagujemo na tu povredu i razočaranost će nam ili omogućiti da postanemo jači u svom hodu sa Gospodom, ili će značiti da hodamo ranjeni. Oba ishoda su naš izbor. Bog nam omogućava da hodamo kroz razočarenja u životu sa znanjem da nas On snabdijeva. Njegova milost i utjeha su naši dok se odmaramo u Njemu. Svako nanovorođeno Božije dijete ima sve što mu je potrebno i sve blagoslove u Kristu, ali mi treba da izaberemo da ih upotrijebimo. Kao kad bismo imali million dolara u banci a izabrali da umremo od gladi, jer ne koristimo taj novac da kupimo hranu.

Kao vjernike, nas ne određuju naši prošli promašaji ili razočarenja, ili odbacivanje od strane drugih. Nas određuje to da smo Božija djeca, nanovorođena za novinu života i obdarena svakim duhovnim blagoslovom i prihvaćenošću u Kristu Isusu. To je činilac koji nas određuje kada je u pitanju pobjedonosni život. Možemo ili da hodamo u svojoj sopstvenoj snazi, što apostol Pavle naziva "tijelom", ili možemo da hodamo u sili Duha Svetog. To je naš izbor. Bog nam je dao oklop (Efežanima 6:11-18), ali je na nama da ga stavimo vjerom.

Prema tome, ako ste dijete Božije, možda prolazite kroz razočarenja u ovom životu, ali kao djetetu Kralja, ovo odbacivanje nije velika smetnja. Možete da izaberete da tražite nasljedstvo Božijeg djeteta i ići dalje u milosti. Oprostiti drugima i sebi je dar koji možemo dati jer je to dar koji smo dobili od Gospoda Isusa Krista (Efežanima 4:32).

EnglishVrati se na bosansku stranu

Kako mogu da nadvladam osjećanja odbačenosti?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries