Հարցեր Երկնքի ու դժոխքի մասին


Մահից յետոյ կեանք կա՞յ:

Ի՞նչ է լինում մահից յետոյ:

Ի՞նչ են Նոր երկինքը եւ Նոր երկիրը:

Դժոխքը իրակա՞ն է: Դժոխքը յաւիտնենակա՞ն է:

Կարո՞ղ են մարդիկ երնկնքից ցած նայել եւ տեսնել մեզ երկրի վրայ:

Մենք կճանաչե՞նք մեր բարեկամներին եւ ընտանիքի անդամներին երկնքում:

Ի՞նչ է ճերմակ մեծ գահի ատեանը:

Ի՞նչ է Քրիստոսի ատեանը:


Վերադառնալ հայերէն սկզբնաէջ
Հարցեր Երկնքի ու դժոխքի մասին