Vrae oor Lewens Besluite


Wat is die sin van die lewe?

Hoe kan ek weet wat God se wil vir my lewe is? Wat sê die Bybel oor weet wat God se wil is?

Wat sê die Bybel omtrent ‘n Christen wat skuld aangaan? Behoort ‘n Christen geld te leen of uit te leen?

Behoort Christene dokters te besoek?

Behoort ‘n Christen oefeninge te doen? Wat sê die Bybel oor gesondheid?

Wat sê die Bybel omtrent hofsake / vervolging?

Wat sê die Bybel omtrent ‘n Christen in militêre diens?

Wat sê die Bybel oor hoe om doel in die lewe te vind?


Vrae oor Lewens Besluite