Mga katanungan patungkol sa IglesiaMga katanungan patungkol sa Iglesia

Ano ba ang Simbahan?

Ano ba ang Kristiyanismo at ano ba ang pinaniniwalaan ng mga Kristiyano?

Nararapat bang magsilbi bilang pastor/magbigay ng sermon ang babae?

Ano ba ang importansiya ng pagbautismo sa isang Kristiyano?

Bakit importante ang pagdalo sa Simbahan?

Ano ba ang importansiya ng Hapunan ng Panginoon/Kristiyanong Komunyon?

Ano ba ang layunin ng Simbahan?

Kinakailangan bang obserbahin ng mga Kristiyano ang araw ng Pamamahinga?

Bakit ako dapat maniwala sa organisadong relihiyon?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Iglesia