settings icon
share icon

سوالات متفرقه مربوط به کتاب مقدس

دوازده شاگرد مسیح یا حواریون چه کسانی بودند؟

آیا چنین چیزی بعنوان حقیقت مطلق / حقیقت جهانی وجود دارد؟

ده فرمان کدامند؟

آیا خدا امروزه هم به مردم رویا می دهد؟ آیا مسیحیان باید انتظار داشته باشند که رویا قسمتی از زندگی مسیحی آنها باشد؟

آیا مسیحیان باید قوانین کشور را رعایت کنند؟

چرا یهودیان و اعراب / مسلمانان از یکدیگر متنفرند؟

آیا حیوانات به بهشت می روند؟ آیا حیوانات هم روح دارند؟

آیا کتاب مقدس مرگ حواریون را ثبت کرده است؟ هر یک از حواریون چگونه مردند؟

چرا خدا اسرائیل را برگزید تا قوم او شود؟

آیا کتاب مقدس برده داری را تایید می کند؟

دیدگاه مسیحیت درمورد پیشگو چیست؟

تعبیر خواب مسیحی؟ آیا خوابهای ما از طرف خدا هستند؟

آیا آدم فضایی ها یا بشقاب پرنده ها وجود دارند؟

چرا خدا به ابراهیم فرمان داد که اسحاق را قربانی کند؟

منظور کتاب مقدس از بستن و گشودن چیست؟

جنگهای صلیبی مسیحی چه بودند؟

ماموریت بزرگ چیست؟

در فاصله زمانی بین عهد قدیم و عهد جدید چه اتفاقی افتاد؟

آیا صحیح است که زنان مسیحی آرایش کنند یا زیورآلات به تن کنند؟

ملک صادق که بود؟

داشتن رابطه شخصی با خدا به چه معناست؟

آیا برای یک مسیحی صحیح است که به موسیقی دنیوی (سکولار) گوش دهد؟

اهمیت دو پاره شدن پرده پرستشگاه معبد در هنگام مرگ عیسی مسیح چه بود؟

خار در جسم پولس چه بود؟

صهیون چیست؟ کوه صهیون چیست؟ معنای کتاب مقدسی صهیون چیست؟

منظور کتاب مقدس از «شما خدایان هستید» در مزامیر فصل 82 آیه 6 و یوحنا فصل 10 آیه 34 چیست؟

روانشناسی چگونه با مشاوره کتاب مقدسی کار می کند؟

فریسیان و صدوقیان چه تفاوت هایی با یکدیگر داشتند؟

چرا خدا قلب فرعون را سخت کرد؟

سفرهای بشارتی مختلف پولس کدامند؟

آیا باید گناهکار را دوست داشت، اما از گناه تنفر داشت؟

اینکه عیسی شریعت را تحقق بخشید و آن را باطل نساخت به چه معناست؟

چرا یهودا به عیسی مسیح خیانت کرد؟

پدران اولیه کلیسا چه کسانی بودند؟

آیا امکان دارد یک مسیحی مورد لعنت قرار گیرد؟ آیا خدا اجازه خواهد داد که مسیحی زیر لعنت برود؟

چرا موضوع باستان شناسی مسیحی اهمیت دارد؟

چه بر سر صندوق عهد آمد؟

چگونه یک زن بعد از سقط جنین می تواند بهبود یابد؟

کتاب مقدس در مورد روغن تدهین (مسح) چه می گوید؟

صندوق عهد چیست؟

آیا حرفی از سیاه پوستان در کتاب مقدس زده شده است؟

پنطیکاست (عید پنجاهه) چیست؟

گنبد صخره (قبه الصخره) چیست؟

چرا خداوند خنوخ و ایلیا را قبل از مرگ به آسمان برد؟

چرا خداوند روح پلید را برای عذاب دادن شائول فرستاد؟

مسیحیان چه واکنشی باید نسبت به بحران جهانی فقر و گرسنگی داشته باشند؟

قانون طلائی چیست؟

اهمیت بلندی ها در کتاب مقدس چه هستند؟

آیا یحیی تعمید دهنده همان الیاس نبی بود که در جسم او ظهور کرده بود؟

آیا یهودا اسخریوطی نجات پیدا کرد / رستگار شد؟

آیا کتاب مقدس می گوید زندگی از زمان لقاح آغاز می شود؟

مریم مجدلیه که بود؟

سامری ها چه کسانی بودند؟

موعظه سرکوه چیست؟

روح هفتگانه خداوند چیست؟

آیا کفن تورین واقعی است؟

استیگماتا چیست؟ آیا کتاب مقدسی است؟

عشتاروت چه کسی بود؟

بعل چه بود؟

مولاک چه بود؟

صهیونیسم / صهیونیسم مسیحی چیست؟

آیا یونس واقعا توسط نهنگ بلعیده شده بود؟

قرعه کشی کردن در کتاب مقدس چه بود؟

روز کفاره (یوم کیپور) چیست؟

حواری (رسول، فرستاده) کیست؟

معجزات جعلی را چطور شناسایی کنیم؟

نافرمانی مدنی چه زمانی برای مسیحیان جایز است؟

آیا توصیه «با مردم آن گونه رفتار كن كه انتظار داری با تو رفتار كنند» یک اصل کتاب مقدسی است؟

مُبَلغ مسیحی کیست؟

چرا گفته می شود که ما در دنیای سقوط کرده (گمراه شده) زندگی می کنیم؟

«چهل روز» در کتاب مقدس چه اهمیتی دارد؟

چه اتفاقی در باغ جتسیمانی افتاد؟

عمر یک نسل در کتاب مقدس چه مدت زمانی است؟

قدس الاقداس چه بود؟

کتاب مقدس درباره اندازه مو چه می گوید؟ آیا مردان باید موی کوتاه و زنان موی بلند داشته باشند؟

شام آخر عیسی مسیح چه معنا و اهمیتی دارد؟

چه اتفاقی برای قبایل گمشده اسرائیل افتاد؟

تخت رحمت چیست؟

پیامبر در کتاب مقدس به چه کسی گفته می شود؟

هدف قانون موسی چیست؟

پلاس و خاکستر چه معنایی در کتاب مقدس دارد؟

شکوه شکینا چیست؟

مرگ روحانی چیست؟

دوازده قبیله اسرائیل کدام هستند؟

اهمیت نان فطیر در چیست؟

دولوروسا (مسیر اندوه) چیست؟

عمالیقی ها چه کسانی بودند؟

کتاب مقدس چه شرایطی برای رسالت عنوان کرده است؟

عمونی ها چه کسانی بودند؟

داستان تبعید/اسارت یهودیان در بابل چه بود؟

بعل زبوب چه کسی بود؟

کنعانی ها چه کسانی بودند؟

ادومی ها چه کسانی بودند؟

کتاب مقدس درباره آیین شستن پای یکدیگر چه می گوید؟

تفاوت بین قوانین تشریفاتی، قوانین اخلاقی و قوانین قضایی در عهد قدیم چیست؟

کلمه «هللویا» به چه معناست؟

یهودا چگونه مُرد؟

«ماراناتا» چه مفهومی دارد؟

هوشیعانا به چه معناست؟

موآبی ها چه کسانی بودند؟

چرا خداوند گاهی نام یک شخص را در کتاب مقدس تغییر داده است؟

قربانی های عهد قدیم چه چیزهایی بودند؟

فلسطی ها چه کسانی بودند؟

کاتبان (عالمان) دینی یهودی که با عیسی مسیح بحث می کردند چه کسانی بودند؟

ستاره داوود چیست و آیا کتاب مقدسی است؟

مُهر خدا چیست؟

چرا انجیل هنوز به اکثر مردم دنیا بشارت داده نشده است؟

دیوار ندبه / دیوار غربی چیست؟

آیا مفهوم «هرچه بکارید همان را برداشت خواهید کرد» کتاب مقدسی است؟

برکت در اساس کتاب مقدس به چه چیزی گفته می شود؟بازگشت به خانۀ فارسی

سوالات متفرقه مربوط به کتاب مقدس
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries