settings icon
share icon
سوال

چگونه می توان آمُرزش الهی را دریافت نمود؟

video
جواب


اعمال رسولان فصل 13 آیه 38 به ما می گوید که: "برادران، توجه كنيد! در اين عيسی برای گناهان شما اميد آمرزش هست ."آمُرزش گناهان چیست و چرا من به آن احتیاج دارم؟
"آمُرزش" یعنی پاک کردن، گذشتن از تقصیر، و بخشیدن قرض. وقتی نسبت به کسی بدی می کنیم، از او طلب بخشش می کنیم تا بتوانیم رابطه آسیب دیده خود با او را دوباره احیا کنیم. آمُرزش بدین معنی نیست که یک فرد استحقاق و لیاقت آمرزش را دارد. در واقع هیچکس لیاقت و استحقاق بخشیده شدن را ندارد. آمرزش عملی ناشی از محبت، رحمت و بخشش است. آمرزش تصمیمی است که شخص بخشنده ،علی رغم تمام بدی هایی که از طرف مقابل دیده است، می گیرد تا کینه و کدورتی از او در قلب خود نگه ندارد.

کتاب مقدس تعلیم می دهد که همۀ ما محتاج بخشش خداوند هستیم. ما آدمیان، همه گناه کرده ایم. خدا در جامعه فصل 7 آیه 20 به ما می گوید: "در دنيا آدم كاملاً درستكاری وجود ندارد كه هر چه می‌كند درست باشد و هرگز خطايی از او سر نزند." در اول یوحنا فصل 1 آیه 8 می خوانیم: "اگر بگوييم گناهی نداريم، خود را فريب می‌دهيم و از حقيقت گريزانيم." گناه، به هرشکل و اندازه که باشد، سرکشی و نافرمانی از خداست (مزامیر فصل 51 آیه 4). در نتیجه، همۀ ما بطور جدی مُحتاج آمُرزش الهی هستیم. اگر گناهان ما آمرزیده نشوند، تمام ابدیت را در عذاب بسر خواهیم برد؛ عذابی که نتیجۀ گناهان خود ماست (متی فصل 25 آیه 46 ؛ یوحنا فصل 3 آیه 36).

من چگونه می توانم آمرزش الهی را دریافت کنم؟
خوشبختانه خداوند مهربان و بخشنده است. او بسیار مشتاق بخشیدن گناهان ما می باشد ! دوم پطرس فصل 3 آیه 9 خاطر نشان می سازد: "... در واقع، او صبر می‌كند و فرصت بيشتری می‌دهد تا گناهكاران توبه كنند، چون نمی‌خواهد كسی هلاک شود." بنابراین، خدا می خواهد که ما بخشیده شویم و به همین خاطر راه نجات و بخشایش را برای ما فراهم کرده است.

تنها مجازات عادلانه برای گناهان ما مرگ می باشد. بخش اول رومیان فصل 6 آیه 23 می گوید: "مزد گناه مرگ است...." مرگ ابدی آن چیزی است که در قبال گناه نصیب ما خواهد شد. خدا، مطابق نقشۀ کامل خویش، در شخص عیسی مسیح، جسم انسانی به خود گرفت (یوحنا فصل 1 آیه های 1 و 14). مسیح با مرگ خود برروی صلیب جریمه ای که ما مستحق آن بودیم (یعنی مرگ) را پرداخت. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 به ما تعلیم می دهد که: "زيرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسيح بی‌گناه گذاشت، تا ما بعنوان پيروان او، آنطور كه مورد پسند خداست، نيک و عادل شويم." مسیح بر روی صلیب مُرد؛ او با مرگ خود جریمۀ گناهان ما را پرداخت! در مقام خدا، مرگ عیسی مسیح آمرزش الهی را برای همۀ گناهکاران فراهم کرد. اول یوحنا فصل 2 آیه 2 به ما می گوید: "او كسی است كه تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هلاک نسازد؛ او با اين كار، رابطه‌ای دوستانه ميان خدا و ما بوجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما، بلكه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد." مسیح دوباره زنده شد و پیروزی خود بر گناه و مرگ را اعلام نمود (اول قرنتیان فصل 15 آیه های 1 تا 28). سپاس خداوند را، که بواسطۀ مرگ و رستاخیز عیسی مسیح بخش دوم رومیان فصل 6 آیه 23 تحقق می یابد: "... اما هر كه به خداوند ما عيسی مسيح ايمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاويد است.."

آیا می خواهید گناهانتان بخشیده شود؟ آیا شما در درون خود از احساس گناه و تقصیری که نمی توانید از دست آن خلاص شوید، رنج می برید؟ اگر به عیسی مسیح به عنوان نجات دهندۀ خود ایمان آورید، گناهان شما بخشیده خواهد شد. در افسسیان فصل 1 آیه 7 می خوانیم: "لطف و فيض خدا نسبت به ما بقدری زياد بود كه حتی حاضر شد به قيمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد." عیسی مسیح قرض ما را پرداخت نمود تا ما بخشیده شویم. آنچه که شما باید انجام دهید این است که ایمان آورید عیسی مسیح بر روی صلیب مُرد تا گناهان شما بخشیده شوند، و از خدا بخواهید تا بواسطۀ عیسی مسیح شما را ببخشد. در این صورت مُطمئن باشید که بخشیده شده اید. یوحنا فصل 3 آیه های 16 و 17 حاوی این پیغام بی نظیر است: " زيرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد كه يگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر كه به او ايمان آورد، هلاک نشود بلكه زندگی جاويد بيابد. خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اينكه مردم را محكوم كند بلكه بوسيله‌‌ او نجاتشان دهد."

آیا می توان آمُرزش الهی را به این سادگی دریافت نمود؟
بله، به همین سادگی. آمُرزش الهی را نه میتوان خرید، و نه با انجام اعمال خاصّی آن را بدست آورد. آنچه شما میتوانید انجام دهید این است که بخشش گناهان را بواسطه ایمان دریافت کنید؛ بخششی که خدا فقط از روی مهربانی و رحمت خود، عطا می کند. اگر مایل هستید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود بپذیرید، میتوانید به این روش دعا کنید. ولی این حقیقت را همیشه بیاد داشته باشید که گفتن و یا تکرار این دعا (و یا هر دعای دیگر) باعث نجات شما نمیشود. نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به عیسی مسیح که بر روی صلیب گناهان ما را آمرزید دریافت میشود. این دعا راه ساده ای است برای ابراز ایمان و قدردانی شما از خدایی که راه نجات را برای شما فراهم کرد. "خداوندا، می دانم که بر ضّد تو گناه کرده ام و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح، مجازاتی را که من شایستۀ آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم بوسیلۀ ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه میکنم و برای نجات فقط به تو اعتماد میکنم. تو را شکر می کنم که به خاطر لطف و مهربانی عظیمی که داری، گناهانم را بخشیدی و به من زندگی ابدی عطا کردی. آمین.

"آیا با مطالعۀ این مطالب تصمیم گرفتید تا با ایمان مسیح را در قلب خود بپذیرید؟ اگر اینچنین است، لطفاً دکمۀ زیر را فشار دهید. "امروز مسیح را در قلب خود پذیرفتم"

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چگونه می توان آمُرزش الهی را دریافت نمود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries